Vladimír Farský (* 1923, † 1990)

Narozen 13. října 1923 v Loučeni u Nymburka, zemřel 23. července 1990 v Mostě.

Životopisné údaje

Studium

 • 1942-1944: Vysoká škola novinářská (nedokončil)
 • 1942-1944: dějiny maďarské literatury a dějiny umění na FF UK (nedokončil)

Povolání

 • básník, fejetonista, překladatel z maďarštiny a nizozemštiny

Zaměstnání

 • 1948-1952: vedoucí redaktor nakladatelství Oráč (Slovensko)
 • 1952-1969: horník
 • od roku 1971: horník
 • 1969-1970: nakladatelský redaktor

Profesní životopis

Gymnázium absolvoval v Budapešti. Mezi lety 1942-1944 studoval Vysokou školu novinářskou a současně na Filozofické fakultě dějiny maďarské literatury a dějiny umění, studia však nedokončil. Během studií pracoval jako redaktor. Roku 1946 se vrátil do Československa, krátce působil v Praze a Ostravě, během let 1948-1952 v Bratislavě (mimo jiné jako vedoucí redaktor maďarského oddělení v nakladatelství Oráč). Roku 1952 přesídlil do severních Čech (Litvínov), střídavě pracoval jako horník (do roku 1969, a poté od roku 1971) a jako nakladatelský redaktor (1969-1970). První verše, fejetony a reportáže psal za války maďarsky a publikoval v Maďarsku pod jménem V. Kovács-Farský, od roku 1949 překládal českou a slovenskou literaturu do maďarštiny. Od roku 1962 otiskoval časopisecky česky psanou tvorbu, roku 1963 se začal věnovat překládání maďarské a také nizozemské literatury do češtiny.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Vladimír Kovács-Farský

Překládané jazyky

 • nizozemština
 • maďarština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Deník Mostecka, 4.1.2001, č. 3, s. 9
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000525
 • Aktualizováno: 20. 11. 2010
 • Stav zpracování: základní