Ivo Fleischmann (* 1921, † 1997)

Narozen 21. června 1921 v Praze. Zemřel 7. července 1997 v Paříži.

Životopisné údaje

Studium

 • francouzské a reálné gymnázium v Praze (maturita 1940)

Povolání

 • diplomat, básník, prozaik, překladatel z francouzštiny a autor literárněvědných studií

Zaměstnání

 • 1940-45: práce v truhlářské dílně
 • 1945: podílel se na založení deníku Mladá fronta a stejnojmenného nakladatelství
 • 1946-50: kulturní přidělenec na československém velvyslanectví v Paříži
 • 1950-55: pracoval na ministerstvu kultury (1955 jako přednosta oddělení pro kulturní styky se zahraničím)
 • 1956-64: redaktor Literárních novin
 • 1964-69: kulturní rada v Paříži
 • 1969-86: vedoucí vědecký pracovník (chargé de recherche) v Centre National de la Recherche scientifique, současně přednášel na Institut National de Langues et Civilisations orientales při pařížské univerzitě
 • 1986-97: literární práce ve svobodném povolání

Profesní životopis

Studoval na francouzském a na reálném gymnáziu v Praze, po maturitě (1940), pracoval v truhlářské dílně. Roku 1945 se podílel na založení deníku Mladá fronta a stejnojmenného nakladatelství. 1946-50 působil jako kulturní přidělenec na československém velvyslanectví v Paříži, 1950-55 pracoval na ministerstvu kultury (1955 jako přednosta oddělení pro kulturní styky se zahraničím). 1956-64 byl redaktorem Literárních novin. 1964-69 opět působil v Paříži jako kulturní rada. V roce 1969 vystoupil z diplomatických služeb a zůstal ve Francii. Do 1986 byl vedoucím vědeckým pracovníkem (chargé de recherche) v Centre National de la Recherche scientifique, současně přednášel na Institut National de Langues et Civilisations orientales při pařížské univerzitě.

Od 1986 se věnoval literární práci ve svobodném povolání. Do české literatury vstoupil poezií - báseň Píseň o růži (1948), sbírky Sad (1946), Sevřená oblaka (1946), Píseň velikého jara (1953), Cestopis (1956), Město, ty a já (1958), Naše láska zítra (1960), Smrt a zrození mladého muže a jiné příběhy (1964). Ve Francii se věnoval hlavně literárněhistorické práci (esej Boris Pasternak, 1978; asi 200 hesel o české a slovenské literatuře pro Encyclopédie Larousse a Encyclopedia Universalis) a vydal několik francouzsky psaných próz (Arcanes aux cent tours, 1983, Histoire de Jean, 1986).

Překládal z angličtiny, francouzštiny a italštiny, hlavně poezii a dramata; nejvíce se věnoval literatuře francouzské.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • francouzština
 • italština
 • angličtina

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000573
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní