Růžena Grebeníčková (* 1925, † 1997)

Narozena 1. listopadu 1925 v Sušici. Zemřela 21. července 1997 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • reálné gymnázium v Přerově (maturita 1944)
 • 1945-49: studium francouzštiny, filozofie a srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1952: PhDr.
 • 1953: aspirantka, obhajoba kandidátské práce

Povolání

 • literární historička a kritička, redaktorka, překladatelka z němčiny a ruštiny

Zaměstnání

 • 1948-49: lektorka dějin literatury na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze
 • 1949-51: vyučovala na základní škole v Jenišově Újezdě na Mostecku
 • 1952: ediční referentka Ústřední rady odborů
 • 1961-81: vědecká pracovnice Slovanského ústavu, Ústavu jazyků a literatur a Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd

Profesní životopis

Hlavními tématy jejího literárněhistorického bádání jsou období romantismu, problematika moderního románu a divadlo. Ve studiích věnovaných cizojazyčným literaturám si všímala především autorů ruských, francouzských, německých a rakouských. Z českých autorů se zaměřila na tvorbu Karla Hynka Máchy (Máchovské studie, 1984 v samizdatu, studie Popis čtyř cest v Marince ve sborníku Realita slova Máchova) a Jiřího Weila. Odborné studie a články publikovala v odborných českých i zahraničních periodiích, přispívala do sborníků, předmluvami nebo doslovy doprovodila řadu edic. Překládala z ruštiny a němčiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Helena Matoušová
 • krycí jméno: Věra Saudková

Překládané jazyky

 • němčina
 • ruština

Role

 • překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000666
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní