Miroslava Gregorová (* 1917)

Narozena 5. srpna 1917. Pod autorčiným jménem publikovali některé své překlady Jaroslav Putík a Alena Maxová.

Životopisné údaje

Povolání

  • překladatelka z angličtiny, němčiny a dalších jazyků

Profesní životopis

Působila jako tlumočnice. Překládala resumé i celé publikace z češtiny do angličtiny a němčiny. Do češtiny překládala z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny odbornou literaturu, hlavně publikace z oblasti dějin umění. Uměleckou literaturu překládala především z angličtiny a němčiny, žánrově se zaměřovala hlavně na divadelní hry a románovou tvorbu.

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

  • angličtina
  • němčina

Role

  • překladatel
  • krycí překladatel

Zdroje informací

  • Databáze OP 2008

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000000667
  • Aktualizováno: 15. 11. 2010
  • Stav zpracování: základní