Jarmila Haasová-Nečasová (* 1896, † 1990)

Narozena 11. února 1896 v Praze. Zemřela 30. srpna 1990 v Dobříši.

Životopisné údaje

Studium

 • Gymnázium Minerva v Praze (maturita 1915)

Povolání

 • redaktorka, překladatelka, editorka

Zaměstnání

 • 1920-35: osvětová, novinářská a překladatelská práce
 • 1935-46: v redakcích časopisů Rozsévačka a Tvorba
 • 1946 - redaktorka časopisu Československá žena
 • 1947-48: vedoucí ženské rubriky Rudého práva
 • 1949 - přednostka publikačního oddělení ministerstva informací
 • 1952-54: vedoucí redaktorkou časopisu Rozsévačka
 • 1954-59: vedoucí kulturní rubriky časopisu Květy

Profesní životopis

Jejím prvním publikovaným překladem byl (přes němčinu) úryvek ze spisu V. I. Lenina Stát a revoluce v časopise Červen (1919, s J. Reinerem, překladatelka neuvedena). Těžiště jejího překladatelského díla spočívá v překladu téměř celého díla E. E. Kische, s nímž se osobně znala; překlady zpravidla doprovázela předmluvami nebo doslovy, v nichž rekonstruovala genealogii knih. Sestavila rovněž několik výborů z Kischova díla a s V. Nečasem napsala studii Pražský novinář E. E. Kisch (1980). Do roku 1948 užívala příjmení Haasová, později Nečasová.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • editor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000688
 • Aktualizováno: 15. 11. 2010
 • Stav zpracování: základní