Ladislav Heger (* 1902, † 1975)

Narozen 3. února 1902 v Nyklovicích u Žďáru nad Sázavou, zemřel 18. ledna 1975 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1921-1927: studium na FF UK a na univerzitách v Kodani a Berlíně

Povolání

 • pedagog, germanista, nordista a překladatel z němčiny, vlámštiny, dánštiny a islandštiny

Zaměstnání

 • od roku 1927: učitel němčiny a češtiny na středních školách v Praze
 • 1931: lektor dánštiny na FF UK
 • 1937-1939: docent na FF UK
 • 1945-1949: docent na FF UK
 • od roku 1949 až do důchodu: zaměstnanec Univerzitní knihovny v Praze
 • 1955-1962: docent na FF UPOL

Profesní životopis

V letech 1921-1927 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na univerzitách v Kodani a Berlíně. Od roku 1927 vyučoval němčinu a češtinu na středních školách v Praze. Roku 1931 se stal lektorem dánštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1937-1939 a 1945-1948 byl docentem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1948 až do odchodu do důchodu pracoval v Univerzitní knihovně v Praze. Mezi lety 1955-1962 byl souběžně docentem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve své vědecké práci se zabýval severskými jazyky a literaturou, zvláštní pozornost věnoval starogermánským literárním památkám. Je autorem řady odborných děl z oblasti germanistiky a nordistiky, např. Der bestimmte Artikel in einer Reihe von altgermanischen Denkmälern (1937), Německý jazyk v Evropě (1941) a mnoha studií, publikovaných v domácím i zahraničním odborném tisku. Byl vedoucím autorského kolektivu Slovníku spisovatelů - Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí, Belgie (1967). Překládal z němčiny, vlámštiny, dánštiny a staroislandštiny. Některé jeho překlady byly vydány před rokem 1945.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina
 • vlámština
 • dánština
 • staroislandština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000786
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní