Dana Hronková (* 1930)

Narozena 6. února 1930 ve Stříbře.

Životopisné údaje

Studium

 • 1948: bulharistika a bohemistika na FF UK

Povolání

 • literární historička a překladatelka z bulharštiny

Zaměstnání

 • 1953-1988: působení v ČSAV
 • 1953-1955: redaktorka v Bulharském kulturním a informačním středisku

Profesní životopis

Po absolvování bulharistiky a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1948 působila od roku 1953 až do odchodu do důchodu v roce 1988 v Československé akademii věd (ve Slovanském ústavu, Ústavu jazyků a literatur, Ústavu pro českou a světovou literaturu). V letech 1953-1955 pracovala souběžně jako redaktorka v Bulharském kulturním a informačním středisku.

Odborný zájem soustředila na novější bulharskou literaturu a její recepci v českém prostředí, na česko-bulharské literární vztahy a české překlady z bulharštiny, na moderní bulharské básnictví 20. století a některé současné literární jevy. Hesly o bulharském písemnictví se účastnila českých i zahraničních encyklopedií a slovníků, mj. je spoluautorkou Slovníku spisovatelů Bulharska a Slovníku balkánských literatur.

Překládání se nevěnuje soustavně, zpřístupňuje však bulharskou literaturu předmluvami a doslovy k překladům, překlady v tisku, v rozhlase a televizi, články, výstavami, přednáškami či pořádáním edic. Překládá i poezii, na jejích překladech spolupracovala s českými básníky.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Danuše Hronková

Překládané jazyky

 • bulharština

Role

 • překladatel
 • krycí překladatel
 • autor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • PNP-LA
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000966
 • Aktualizováno: 13. 10. 2010
 • Stav zpracování: základní