Jan Kopecký (* 1919, † 1992)

Narozen 13. října 1919 v Habrkovicích u Kutné Hory, zemřel 20. prosince 1992 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1938: maturita na reálném gymnáziu v Praze
 • studium estetiky, literární komparatistiky a české literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1946: titul PhDr.
 • 1967: titul DrSc.

Povolání

 • divadelní kritik, teoretik a historik, dramatik, překladatel

Zaměstnání

 • 1943-1945: dramaturg a režisér Městského divadla v Kladně
 • 1946: dramaturg Divadla 5. května v Praze
 • 1947-1950: dramaturg v činohře Národního divadla v Praze
 • 1950-1959: docent Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze
 • od 1959: profesor Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze
 • 1960-1971: profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1971-1982: zaměstnán v dělnických profesích
 • od 1990: profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • překladatel, dramatik

Profesní životopis

Od roku 1943 se plně věnoval divadelní praxi i teorii: v letech 1943-45 byl dramaturgem a režisérem Městského divadla v Kladně, následující rok dramaturgem Divadla 5. května v Praze, v období let 1947-50 působil jako dramaturg v činohře Národního divadla v Praze.

Od roku 1950 se věnoval pedagogické činnosti jako docent a od roku 1959 profesor Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. V letech 1960-71 působil jako profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po roce 1971 nesměl publikovat a až do penzionování v roce 1982 pracoval v dělnických profesích. Roku 1990 se jako profesor vrátil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Kopeckého koncepce divadla a jeho společenské i umělecké funkce jsou shrnuty v množství esejů, kritik, studií, mezi nimiž nejvýznamnější jsou knihy Nedokončené zápasy (1961) a Dramatický paradox (1963). Velkého úspěchu dosáhly jeho scénické adaptace lidových her (Komedie o umučení..., 1965).

Publikoval v periodikách: Studentský časopis, Volnost, Kritický měsíčník, Divadelní zápisník, Kulturní politika, Otázky divadla a filmu, Literární noviny, Rudé právo, Kulturní tvorba, Tvorba, Divadlo, Nový život, Lidová tvořivost aj. Redigoval časopisy: Národní divadlo (1947-1949, 1947-1948 s Hanušem Theinem a Zdeňkem Chalabalou), Divadelní noviny (1957-1960).

Od 1936 spolupracoval pravidelně s Čs. rozhlasem (přednášky, diskuse, rozhovory), později příležitostně též s Čs. televizí.

Také v překladatelské praxi z francouzštiny a ruštiny se věnoval především překladům textů o divadle a textům dramatickým, které v 70. a 80. letech skrýval pod pseudonymy a vypůjčenými jmény, mj. i své dcery Ivany Vadlejchové (*1944).

Oblíbenými se staly jeho publikace Co je divadlo? (1983, pod jménem Jan Bernard) a Čtení o Národním divadle (1983, pod jménem Hana Konečná). Jako dramatik napsal například komedie Linka důvěry (1986, pod jménem Ivana Vadlejchová), Kočka ve vile (1978, spolu s Jiřím Seydlerem pod jménem Jiří Poch).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Ivana Vadlejchová
 • pseudonym: Jan Bernard
 • pseudonym: Hana Konečná
 • pseudonym: Jiří Poch
 • pseudonym: Václav Štěpán
 • pseudonym: Jaroslav Kolár

Překládané jazyky

 • ruština
 • francouzština
 • němčina

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Jeho: Knížka o Tylovi
 • Adamov, A.: Ping-pong ; Ze [stejnojm.] franc. orig. přel. Jan Kopecký
 • www(Slovník české literatury)
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001312
 • Aktualizováno: 14. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní