Josef Mach (* 1883, † 1951)

Narozen 5. února 1883 v Loučeni u Nymburka. Zemřel 8. listopadu1951 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • od 1902: studium na univerzitě v Praze (češtinu a němčinu), pak v Innsbrucku a opět v Praze, studia však nedokonči

Povolání

 • novinář, básník, fejetonista, diplomat, redaktor, překladatel z angličtiny, němčiny, italštiny

Zaměstnání

 • 1909-10: spolupráce s kabaretem Červená sedma
 • učil na českých školách, pracoval jako úředník, byl redaktorem a ilustrátorem českých novin v Chicagu a New Yorku, po vzniku Československa byl ve Washingtonu ředitelem tiskové služby československého vyslanectví
 • 1922-27: na československém vyslanectví v Itálii (Řím)
 • od 1927: na ministerstvu zahraničí v Praze

Profesní životopis

Autor básnických sbírek (Na obou polokoulích, Chicago 1918, Americké verše z doby válečné, 1924), básnických parodií (Jaro v české poezii, 1937) a próz (Života běh, 1933). Překládal z angličtiny, němčiny a italštiny. Těžiště jeho překladatelské činnosti spočívalo v překladech ze soudobé americké humoristické prózy (díla OHenryho a R. Bradforda) a časově spadá především do 30. a 40. let 20. století. Z italštiny přeložil spolu s A. Felixem jedno z nejvýznamnějších děl období renesance, Celliniho Vlastní životopis.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Genserich
 • pseudonym: Viktor Klement
 • pseudonym: Jan Zachrtadán

Překládané jazyky

 • angličtina
 • italština
 • němčina

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001649
 • Aktualizováno: 12. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní