Jaromíra Nejedlá (* 1934, † 1989)

Narozena 3. dubna 1934 v Kladně, zemřela 7. srpna 1989 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1953: maturita na reálném gymnáziu v Kladně
 • studium češtiny a ruštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1967: titul PhDr.
 • 1969: vědecká hodnost CSc.
 • 1975: docentura

Povolání

 • spisovatelka, překladatelka, redaktorka, editorka, autorka doslovů a medailonů, místopředsedkyně Svazu československých spisovatelů, vědecká aspirantka

Zaměstnání

 • 1958-1960: asistentka na katedře české a slovenské literatury
 • 1963-1988: interní vědecká aspirantka na katedře české a slovenské literatury (s přerušením 1968-1970)
 • od 1988: vedoucí katedry českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1982-1989: místopředsedkyně Svazu československých spisovatelů
 • editorka výborů z levicově orientované poezie a z oficiální tvorby 70. let
 • 1974-1982: externí vedoucí redakce poezie a redakce klasické literatury v nakladatelství Československý spisovatel
 • autorka doslovů a medailonů, literární kritiky

Historické údaje

PhDr. CSc., docentka české literatury, práce z oboru, redaktorka, překladatelka.

Profesní životopis

Od roku 1958 do roku 1988 působila (se dvěma přerušeními 1960-63 a 1968-70, kdy pobývala s manželem v zahraničí) na katedře české a slovenské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - nejprve jako asistentka, 1963 byla přijata do interní vědecké aspirantury, 1967 získala titul PhDr. a 1969 vědeckou hodnost CSc., 1975 byla jmenována docentkou. Roku 1988 se stala vedoucí katedry českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Kromě pedagogické a odborné práce se věnovala i politické a veřejné činnosti (1982-89 místopředsedkyně Svazu československých spisovatelů). V širokém záběru sledovala tzv. pokrokové proudy české literatury, od tvorby dělnických autorů 19. a 20. století po současnou literaturu (studie K problematice baladické tvorby třicátých let, 1973, Balada a moderní epika, 1975, O literaturu vpravdě současnou, 1986, Balada v proměně doby, 1989, monografie Václav Kaplický, 1975, Marie Majerová, 1986).

Působila i jako editorka (výbory z levicově orientované poezie a z oficiální tvorby 70. let). V letech 1974-82 externě řídila redakci poezie a redakci klasické literatury v nakladatelství Československý spisovatel.

Je autorkou mnoha doslovů a medailonů, literární kritiky a publicistiku otiskovala v časopisech a denním tisku.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • za svobodna: Jarmila Humlová

Překládané jazyky

 • angličtina
 • slovenština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA – úmrtí: Kdy zemřeli...?
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001894
 • Aktualizováno: 11. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní