Miroslav Novák (* 1924, † 1982)

Narozen 17. června 1924 v Praze, zemřel 24. února 1982 tamtéž.

Životopisné údaje

Studium

  • 1946-?: FF UK, sinologie-japanologie (1952 - PhDr.)

Povolání

  • japanolog, literární teoretik, filolog a překladatel z japonštiny

Zaměstnání

  • 1947-?: ministerstvo informací a ministerstvo zahraničních věcí
  • 1952-82: FF UK, přednášel japonský jazyk a literaturu

Profesní životopis

Ve válečném období navštěvoval semináře J. Průška ve škole Orientálních jazyků, tehdy při Orientálním ústavu v Praze. Od roku 1946 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy sinologii a v roce 1947 se zde zapsal i na japanologii. V roce 1952 získal titul PhDr. Po roce 1947 působil krátce na ministerstvu informací a na ministerstvu zahraničních věcí. V letech 1952-82 přednášel japonský jazyk a literaturu jako odborný asistent na katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V 70. a 80. letech organizoval na soukromé bázi semináře o japonské poezii a kultuře.

V práci Haiku. Japonská přírodní lyrika (1952, německá verze Euphonie im Haiku, 1962) uplatnil strukturalistický přístup k analýze fonologické stránky Bašóových haiku z 2. poloviny 17. století. Následovaly studie o románech v ich-formě a studie o zenovém buddhismu. Zkoumal problematiku literárních témat, žánrů a titulů. Vytvořil nový styl uměleckého překladu, který mistrně vystihuje základní vlastnosti všech funkčních vrstev originálu. Zvlášť jsou ceněny překlady Bašóových haiku, divadelních her žánru nó a překlady dlouhých vět v literatuře Ihary Saikakua.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

  • japonština

Role

  • překladatel

Zdroje informací

  • Databáze OP 2008

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000001945
  • Aktualizováno: 11. 5. 2010
  • Stav zpracování: základní