Ljubomír Oliva (* 1921, † 1998)

Narozen 3. listopadu 1921 v Praze, zemřel 7. června 1998 tamtéž.

Životopisné údaje

Povolání

 • filmový publicista a překladatel z angličtiny, němčiny a francouzštiny

Zaměstnání

 • 1945-?: Filmový ústav v Praze
 • časopis Film a doba, Czechoslovakia Film

Profesní životopis

Svou profesionální dráhu začal roku 1945 ve Filmovém ústavu v Praze, později působil v redakci časopisu Film a doba, redigoval rovněž časopis Czechoslovakia Film. Autor publikací Ingmar Bergman (1966), Režiséři (Itálie) (1984), Filmová Itálie (1987). S J. Brožem přeložil Dějiny filmu G. Sadoula. Překládal z angličtiny, němčiny a francouzštiny, zaměřoval se na díla s filmovou problematikou a na detektivní žánr.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština

Role

 • redaktor
 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001984
 • Aktualizováno: 11. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní