Ivo Osolsobě (* 1928)

Narozen 26. března 1928 v Brně. Otec Ing. Jan Osolsobě příležitostně překládal, bratr JUDr. Jiří Osolsobě (1918-75) byl zahraniční letec RAF a autor válečných vzpomínek Zbylo nás devět (napsány 1947, vyšly 1988). Syn Petr (1962-) je profesor FF MU, filozof a estetik.

Životopisné údaje

Studium

 • 1939-47: první česká reálka, později reálné gymnázium v Brně (1947 maturita)
 • 1947-53: FF MU v Brně, obory divadelní věda a estetika (1953 titul PhDr.)

Povolání

 • dramaturg, teoretik umění, autor divadelních programů a publikací o muzikálu, překladatel z angličtiny, francouzštiny a ruštiny

Zaměstnání

 • 1954-89: dramaturg zpěvohry Státního divadla v Brně
 • 1956-59: dramaturg činohry Státního divadla v Brně
 • 1965-93: externí přednášející oboru Divadelní věda na FF MU
 • 1965-72: externí přednášející oboru Dramaturgie na Janáčkově akademii až do zákazu
 • 1980-81: stipendista Nizozemského ústavu pro pokročilá studia ve Wassenaaru (Netherlands Institute of Advanced Studies)
 • 1990: vědecký pracovník Kabinetu dějin a teorie divadla ÚČL
 • 1991: dramaturg Hudebního divadla v Karlíně
 • 1993: stipendium na Graduate School of the City University of New York
 • 1994-2001: docent dějin a teorie divadla Janáčkovy akademie v Brně
 • 2001-: profesor dějin a teorie divadla
 • 2004-: profesor Semináře estetiky Masarykovy univerzity

Profesní životopis

Po maturitě (1947) na reálném gymnáziu v Brně studoval divadelní vědu a estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; 1953 získal titul PhDr.

Od ukončení studií (1952) až do odchodu do důchodu (1989) působil jako dramaturg v souboru operety brněnského Státního divadla (s výjimkou let 1956-59, kdy byl dramaturgem činohry, a sezony 1980-81, kdy pobýval na stipendiu v Nizozemsku). 1990 byl vědeckým pracovníkem Kabinetu dějin a teorie divadla Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd a 1991 dramaturgem Hudebního divadla v Karlíně v Praze. 1993 získal stipendium na Graduate School of the City University of New York. 1994 se stal docentem Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Od 80. let často přednášel a publikoval v zahraničí (Velká Británie, Holandsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko), je členem řady českých a mezinárodních institucí (od 1970 člen exekutivy International Association of Semiotic Studies, od 1990 prezident národního centra International Association of Theatre Critics).

Autor děl z teorie umění, sémiotiky (Mnoho povyku pro sémiotiku, 1992) a teorie komunikace, aplikovaných zejména na oblast muzikálu (Muzikál je, když..., 1967; Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Teorie jedné komunikační formy, 1974; Marsyas, Apollón a Dionýsos - Přibližování k muzikálu, 2 svazky, 1996; série rozhlasových pořadů Tajemství muzikálu, 1996), účastnil prací na týmových dílech (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1980; Encyclopaedic Dictionary of Semiotics, 1986) a přispíval do odborných i dalších periodik. Jako jeden z mála českých teoretiků divadla a estetiky je pravidelně citován předními osobnostmi světové teorie (U. Eco, T. Sebeok).

Editorsky připravil a obsáhlými doslovy opatřil kritická vydání děl O. Zicha Estetika dramatického umění (1996) a J. Veltruského Drama jako básnické dílo (1999). Příležitostně se věnoval divadelní režii.

Svým jménem kryl překlady libret Václava Renče (Ludwig Herzer - Fritz Löhner: Země úsměvů) a Josefa Koenigsmarka (Victor Léon - Heinrich von Waldberg: Ples v opeře).

Překládá z angličtiny, francouzštiny a z ruštiny, ve shodě se svým profesním zaměřením hlavně hudebně dramatické texty.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Vojta Sobe
 • pseudonym: Richard Tomáš

Překládané jazyky

 • angličtina
 • francouzština
 • ruština

Role

 • autor
 • editor
 • překladatel
 • autor paratextu
 • krycí překladatel

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008
 • Slovník české literatury po roce 1945
 • Informační systém Masarykovy univerzity – životopis

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002002
 • Aktualizováno: 11. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní