Jiří Pelán (* 1950)

Narozen 19. července 1950 v Českém Krumlově.

Životopisné údaje

Studium

 • 1968: maturita (Střední všeobecně vzdělávací škola v Českém Krumlově)
 • 1968-1973: FF UK, francouzština, italština a srovnávací literatura
 • 1974: PhDr.

Povolání

 • Vysokoškolský pedagog, romanista a překladatel

Zaměstnání

 • 1975-1990: nakladatelství Odeon, redaktor
 • 1990-1991: nakladatelství Odeon, šéfredaktor
 • 1991-doposud: FF UK, Ústav románských studií, odborný asistent

Historické údaje

Narozen 19.7.1950 v Českém Krumlově. PhDr., literární historik a romanista, nakladatelský redaktor, překladatel z italštiny a francouzštiny, portugalštiny.

Profesní životopis

Orientuje se na problematiku literárních dějin a obecné teorie literatury. Je autorem řady studií a mnoha doslovů k vydáním italských a francouzských spisovatelů. Překládá v širokém záběru klasickou i současnou prózu, poezii, drama i odborné texty z italštiny a francouzštiny, příležitostně z němčiny a za jazykové spolupráce i z dalších jazyků. Ze staré češtiny přeložil Legendu o svaté Kateřině (Praha, Odeon 1983). S francouzským básníkem Y. Bergeretem překládá českou poezii do francouzštiny (básně V. Holana, J. Skácela).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • italština
 • francouzština
 • němčina
 • řečtina moderní
 • portugalština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002092
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní