Jaroslav Rosendorfský (* 1907, † 2002)

Narozen 26. ledna 1907 v Dubňanech, zemřel 2002.

Životopisné údaje

Povolání

  • romanista a překladatel z italštiny a portugalštiny

Profesní životopis

PhDr., CSc., docent katedry romanistiky. Zabýval se italským jazykem a literaturou a španělskou literaturou a dějinami. Autor a spoluautor řady odborných publikací a jazykových slovníků. Sestavil Italsko-český slovník (1956) a Česko-italský slovník (1960), se Stanislavem Lyerem Česko-italskou konverzaci (1960), je autorem knih Na okraj soudobé italské prózy (1942), Náboženský motiv v současném italském písemnictví (1942), Riflessi di Roma nella letteratura ceca dal risorgimento ad oggi (1971), Moderní italská literatura (1870-1970) (1980) a učebnice Úvod do politických a kulturních dějin Itálie. Španělské problematice se věnoval např. v publikacích Úvod do politických a kulturních dějin Španělska (1953), Historia de la literatura española. Desde les orígenes hasta el realismo (1964), Historia de la literatura española desde los orígenes hasta la época presente (1987). Překládal z italštiny a portugalštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

  • italština
  • portugalština

Role

  • překladatel

Zdroje informací

  • MZK Brno – rok úmrtí
  • Databáze OP 2008

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000002358
  • Aktualizováno: 10. 5. 2010
  • Stav zpracování: základní