Jiří Stromšík (* 1939)

Narozen 1. dubna 1939 ve Valašském Meziříčí-Krhové.

Životopisné údaje

Studium

 • obory němčina a čeština na FF Univerzity Palackého v Olomouci

Povolání

 • nakladatelský redaktor, pedagog, germanista a překladatel z němčiny

Zaměstnání

 • 1964-1969: aspirant, později odborný asistent na Filozofické fakultě UPJŠ v Prešově
 • 1969-1974: odborný asistent na katedře germanistiky FF UK v Praze
 • 1974-1985: učitel na jazykové škole
 • 1985-1990: redaktor nakladatelství Odeon
 • od roku 1990: působení na FF UK
 • od roku 2009: v důchodu

Profesní životopis

Vystudoval obory němčina a čeština na FF Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1964-1969 byl aspirantem, později odborným asistentem na Filozofické fakultě UPJŠ v Prešově. Roku 1968 získal na FF UK titul PhDr. a CSc. za monografii o Maxi Frischovi (jeho školitelem byl Eduard Goldstücker). Mezi lety 1969-1974 působil jako odborný asistent na katedře germanistiky FF UK v Praze. V letech 1974-1985 vyučoval na jazykové škole. V průběhu let 1985-1990 pracoval jako redaktor nakladatelství Odeon. Od roku 1990 působil znovu na FF UK, v roce 1996 byl jmenován docentem, v roce 2004 profesorem. Od roku 2009 je v důchodu.

Ve vědecké práci se soustřeďuje na německou literaturu zejména období baroka, moderny, avantgardy a konservativní revoluce. Překládá z němčiny beletrii a odbornou duchovědnou literaturu. Publikoval přes sedmdesát doslovů, odborných článků a studií v domácích i zahraničních časopisech a sbornících. Soubor jeho článků byl vydán knižně: Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi. Kapitoly z německé literatury. Praha: H&H, 1994.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002648
 • Aktualizováno: 28. 3. 2010
 • Stav zpracování: základní