Jiří Václav Svoboda (* 1924, † 1981)

Narozen 27. března 1924 v Brémách (Německo), zemřel 13. února 1981 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • reálka ve Vídni a v Praze (maturita 1942)
 • Vysoká škola politická a sociální (nedokončil)

Povolání

 • novinář, spisovatel a překladatel z mnoha jazyků

Zaměstnání

 • 1944-?: účetní
 • dělník v ČKD Praha
 • kulturní komise Ústřední rady odborů
 • 1946-1951: redaktor Mladé fronty
 • 1951-1962: šéfredaktor Mateřídoušky
 • 1962-1969: spisovatel na volné noze
 • 1969-1981: překladatel ve Výzkumném ústavu mlékárenském

Profesní životopis

Studoval reálku ve Vídni, maturoval 1942 v Praze, po absolvování abiturientského kurzu při obchodní akademii se stal 1944 účetním, později byl nasazen na práci jako dělník v ČKD Praha. Po několika měsících práce v kulturní komisi Ústřední rady odborů začal studovat Vysokou školu politickou a sociální, studia však nedokončil. Věnoval se žurnalistice (1946-51 redaktor Mladé fronty, 1951-62 šéfredaktor Mateřídoušky), potom byl spisovatelem z povolání, od 1969 působil jako překladatel ve Výzkumném ústavu mlékárenském.

Do literatury vstoupil básnickou tvorbou pro dospělé (sbírky Vějířem větru, 1943, Lomikámen, 1945, Pro radost, 1949, Přes kameny, 1954, Těžká krev, 1963), stále více se však obracel k dětskému čtenáři (A to je ta krásná země, 1952, Myší srdce, 1962, Pampelíšek. Kniha modrého pána, 1971, Podívej se kolem sebe, 1977). Také ve svých překladech, převážně z ruštiny, kladl důraz na díla pro děti a mládež. Překládal rovněž z ukrajinštiny, litevštiny, slovenštiny, němčiny a francouzštiny. Překlady obvykle podepisoval Jiří V. Svoboda.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Jiří V. Svoboda

Překládané jazyky

 • ruština
 • francouzština
 • němčina
 • slovenština
 • litevština
 • ukrajinština

Role

 • autor
 • redaktor
 • překladatel

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002681
 • Aktualizováno: 9. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní