Zdeněk Vančura (* 1903, † 1974)

Narozen 11.ledna 1903 v Praze, zemřel 5. května 1974 tamtéž.

Životopisné údaje

Studium

 • 1921: maturita na Státním reálném gymnáziu v Praze
 • 1921-1926: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1926-28: Kolumbijská a Harvardova univerzita v USA

Povolání

 • literární vědec, překladatel z angličtiny a němčiny, redaktor, ředitel Ústavu jazyků a literatur, vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu

Zaměstnání

 • od 1929: středoškolský profesor a soukromý docent na Vysoké škole obchodní v Praze
 • 1946: profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1964-69: ředitel Ústavu jazyků a literatur
 • od 1969: vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd v Praze
 • 1953-62: hlavní redaktor Časopisu pro moderní filologii
 • 1958-74: hlavní redaktor časopisu Philologica Pragensia
 • vedoucí autorského kolektivu a autorem většiny hesel Slovníku spisovatelů USA a vedoucím redaktorem překladu Dějin anglické literatury I, II
 • překladatel z angličtiny

Profesní životopis

Získal titul PhDr. a DrSc. Jmenován profesorem americké literatury a kultury na Univerzitě Karlově v Praze. Ředitel Ústavu jazyků a literatury Československé akademie věd v Praze, člen korespondent Československé akademie věd v Praze.

V letech 1953-62 byl hlavním redaktorem Časopisu pro moderní filologii a 1958-74 časopisu Philologica Pragensia. V odborném i denním tisku publikoval řadu studií, článků, medailonů a recenzí z oblasti anglické a zejména americké literatury, je autorem doslovů, učebních textů a monografií (Walt Whitman - básník demokracie, 1955; G. B. Shaw, 1956; Umění G. B. Shawa, 1958; Otcové poutníci a počátky americké literatury, 1965; posmrtně vydaný soubor Pohledy na anglickou a americkou literaturu, 1983).

Byl vedoucím autorského kolektivu a autorem většiny hesel Slovníku spisovatelů USA (1979) a vedoucím redaktorem překladu Dějin anglické literatury I, II (1963). Překládal z angličtiny anglickou a zejména americkou literaturu, prózu i divadelní hry. Překládal také z němčiny. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Publikoval též anglicky.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina

Role

 • překladatel
 • autor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003049
 • Aktualizováno: 20. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní