Jiří Veselý (* 1932, † 2009)

Narozen 30. května 1932 ve Stříbře, zemřel 27. února 2009 v Praze. Manželka Gabriela Veselá (1947-) je překladatelkou z němčiny, na některých překladech pracovali společně.

Životopisné údaje

Studium

 • 1950: maturita na Benešově reálném gymnáziu v Praze
 • 1955: obory němčina a čeština na FF UK
 • 1995: jmenován profesorem

Povolání

 • vysokoškolský pedagog, germanista, literární historik a překladatel z němčiny a ruštiny

Zaměstnání

 • do roku 1958: redaktor ve Státním tělovýchovném nakladatelství
 • 1959-1963: knihovník v Závodech Jana Švermy v Jinonicích
 • 1964: odborný pracovník Ústavu české a světové literatury ČSAV
 • 1972: vědecký pracovník Ústavu české a světové literatury ČSAV
 • od roku 1990: odborný asistent na FF UK, působení na Ústavu translatologie FF UK

Historické údaje

PhDr., CSc.,publikace o šachu.

Profesní životopis

Maturoval roku 1950 na Benešově reálném gymnáziu v Praze-Dejvicích. Roku 1955 ukončil studium oborů němčina a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Do roku 1958 pracoval jako redaktor ve Státním tělovýchovném nakladatelství. Mezi lety 1959-1963 byl knihovníkem v Závodech Jana Švermy v Jinonicích. Roku 1964 se stal odborným, v roce 1972 vědeckým pracovníkem Ústavu české a světové literatury Československé akademie věd. Roku 1968 získal titul PhDr. a roku 1972 vědeckou hodnost CSc. V roce 1990 přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jako odborný asistent, v roce 1992 se zde stal docentem a v roce 1995 byl jmenován profesorem. Působil na Ústavu translatologie.

Publikoval časopisecky i knižně práce o německé literatuře a o německo-českých kulturních vztazích, zejména o moravské literatuře německého jazyka. Dále se zajímal o oblast šachu (v roce 1954 se stal vysokoškolským mistrem světa v šachu). Překládal z němčiny a ruštiny, a to krásnou literaturu, literaturu umělecko-historickou a knihy s šachovou tematikou.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina
 • ruština

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003109
 • Aktualizováno: 3. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní