Pavel Weigel (* 1942)

Narozen 26. května 1942 v Brně. Manželka Alena Weiglová (1942-) překládá z němčiny.

Životopisné údaje

Studium

 • 1960: maturita na Střední průmyslové škole chemické v Brně
 • 1960-1965: studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (titul Ing.)

Povolání

 • publicista, básník, ekolog a překladatel z polštiny, ruštiny a němčiny

Zaměstnání

 • 1965-1972: technolog v Severočeských chemických závodech v Lovosicích
 • 1970-1972: působení ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky v Praze
 • 1972-1991: referent na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a na Ministerstvu životního prostředí v Praze
 • 1991-1992: referent na Magistrátu hlavního města Prahy
 • předseda dozorčí rady DILIA

Profesní životopis

Po maturitě na Střední průmyslové škole chemické v Brně v roce 1960 studoval během let 1960-1965 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. V roce 1965 zde získal titul Ing.

V letech 1965-1970 pracoval jako technolog v Severočeských chemických závodech v Lovosicích. Mezi lety 1970-1972 působil ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky v Praze. V letech 1972-1991 byl jako referent postupně zaměstnán na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a na Ministerstvu životního prostředí v Praze. Od roku 1991 do roku 1992 působil jako referent na Magistrátu hlavního města Prahy. Je předsedou Dozorčí rady DILIA, členem Obce překladatelů, Obce spisovatelů a Českého centra PEN klubu.

Věnoval se ekologické problematice, publikoval řadu knih a článků o ekologické problematice. K původní tvorbě dále patří literárně-vědné publikace (Stanisław Lem - Životopis), poezie (Mezitexty, Lemování), prózy (Porůznosti), účast v antologiích a encyklopediích, tvorba pro časopisy, rejstříky aj. Překládá z polštiny, dále z ruštiny a němčiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • polština
 • ruština
 • němčina

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003243
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní