Hana Jechová (* 1927)

Narozena 19. dubna 1927 v Humpolci.

Životopisné údaje

Studium

 • studium bohemistiky a romanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1951: PhDr.
 • 1962: CSc.
 • 1965: habilitace pro dějiny polské literatury na univerzitě ve Varšavě
 • 1972: habilitace na Université Paris III

Povolání

 • překladatelka do francouzštiny, z polštiny a ruštiny, literární teoretička, profesorka české literatury a prozaička

Zaměstnání

 • redaktorka ve Státním pedagogickém nakladatelství
 • 1955- : asistentka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1976-82: přednášející srovnávací literatury na Université Paris III a na Université François Rabelaisv Tours
 • 1982-95: přednášela český jazyk a literaturu na Université Paris IV, kde vedla bohemistickou sekci

Profesní životopis

Zabývala se především obdobím polského romantismu (Básnický obraz v dílech Julia Słowackého, 1966), později se více zaměřovala na problematiku komparatistickou, zejména na vzájemné vztahy slovanských a západoevropských literatur. Pozornost věnovala rovněž teoretické stránce literární tvorby, zvláště otázce básnického pojmenování (Rozbor literárního díla z hlediska přímého a nepřímého zobrazení skutečnosti, 1965), a s oporou vlastních překladatelských zkušeností některým problémům teorie překladu. Od roku 1976 žije trvale ve Francii. Organizovala mezinárodní konference v Paříži, publikovala z nich sborníky a na mnoha dalších sbornících spolupracovala. Věnuje se teorii literatury, hlavně problémům básnického obrazu, a srovnávací slavistice. Kromě četných článku a studií je autorkou obsáhlých knižních prací (Limage poétique dans le mouvement romantique slave, Lille 1982, Esthétique littérarire comparée, Lille 1986, Histoire de la littérature tchèque, Paris 2001). Od 1984 své publikace podepisuje Hana Voisine-Jechova.

V překladatelské činnosti se zaměřuje na baroko, romantismus a avantgardu. Kromě překladů z polštiny (a okrajově z ukrajinštiny a litevštiny) do češtiny překládá rovněž z češtiny do francouzštiny, např. Anthologie de la poésie baroque tchèque (Lausanne 1981), Otokar Fischer: Jupiter (Paris 1993), Tristram et Izalda (Paris 1995), Jaroslav Durych: Requiem (Grenoble 2001, + J. Voisine).

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Hana Voisine-Jechová
 • pseudonym: Hana Sanerová

Překládané jazyky

 • francouzština
 • polština
 • ruština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003499
 • Aktualizováno: 21. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní