Petr Mikeš (* 1948)

Narozen 19. srpna 1948 ve Zlíně. První manželka Milena Valušková (1947-), sestra spisovatele Rostislava Valuška, je uměleckou fotografkou. Druhá bývalá manželka Iveta Mikešová (1957-) je překladatelkou z polštiny. Roku 2001 se oženil s Alenou Jakoubkovou, spisovatelkou a redaktorkou nakladatelství Knižní klub.

Životopisné údaje

Studium

 • 1966: maturita na Slovanském gymnáziu v Olomouci
 • 1967-1970: angličtina a ruština na FF UP v Olomouci (nedokončeno)
 • 1970-1972: knihovnictví a vědecké informace v Brně

Povolání

 • redaktor, básník a překladatel z angličtiny a polštiny

Zaměstnání

 • 1973-1974: asistent ve Státní vědecké knihovně v Olomouci
 • 1975-1976: překladatel na LF UP v Olomouci
 • 1979-1980: noční hlídač
 • 1980-1990: překladatel PřF UP v Olomouci
 • 1993-1998: redaktor v nakladatelství Votobia v Olomouci
 • od roku 1998: překladatel ve svobodném povolání, zástupce šéfredaktora nakladatelství poradce v Českém Těšíně
 • 2000-2004: redaktor nakladatelství Periplum

Profesní životopis

Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Olomouc roku 1966 studoval v letech 1967-1970 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci angličtinu a ruštinu. Studium však nedokončil a státní zkoušky z obou jazyků složil roku 1975 na olomoucké jazykové škole. V letech 1970-1972 absolvoval v Brně nástavbové studium knihovnictví a vědeckých informací.

V letech 1973-1974 pracoval jako asistent v olomoucké Státní vědecké knihovně. Poté, mezi lety 1975-1976, působil jako překladatel na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1971-1989 spolupracoval jako básník, překladatel a editor s Eduardem Zachou a Jaroslavem Erikem Fričem (od roku 1973 také s Rostislavem Valuškou) na vydávání první posrpnové samizdatové edice Texty přátel. V první polovině 70. let se v Brně účastnil projektů bytového divadla nazvaných Šlépěj v okně. V letech 1977-1979 byl v invalidním důchodu, mezi lety 1979-1980 nočním hlídačem, 1980-1990 překladatelem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V letech 1993-1997 působil jako redaktor olomouckého nakladatelství Votobia. Od roku 1998 je zástupcem šéfredaktora nakladatelství Poradce v Českém Těšíně. Roku 1999 byl spoluzakladatelem družstva nakladatelů Periplum a v letech 2000-2004 byl redaktorem tohoto nakladatelství. Spolupracuje s nakladatelstvími Fra a Euromedia Group.

Překládá hlavně z angličtiny, především poezii amerických autorů. V době, kdy měl značně omezené publikační možnosti, vydával v samizdatu. Od počátku 90. let vydává překlady a publikuje i vlastní poezii.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Jan Navrátil

Překládané jazyky

 • angličtina
 • polština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • autor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele
 • Slovník české literatury

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003541
 • Aktualizováno: 3. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní