Patrik Ouředník (* 1957)

Narozen 23. dubna 1957 v Praze. V roce 1985 emigroval do Francie, žije v Paříži. Manželka Olga Špilarová (nar. 1951) je překladatelkou z angličtiny.

Životopisné údaje

Studium

  • 1974-76: Lidová škola umění, herectví-divadelní režie

Povolání

  • spisovatel a překladatel z francouzštiny

Profesní životopis

Po ukončení povinné devítileté školní docházky vykonával nejrůznější povolání (knihkupecký příručí, pomocný archivář, skladník, listonoš, domácí dělník, sanitář). V letech 1974-76 studoval herectví a divadelní režii na Lidové škole umění, na Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze nebyl přijat. V roce 1985 emigroval do Francie, žije v Paříži. Pracuje jako šachový trenér (šachu se aktivně věnoval od dětství), přechodně přednáší na některých francouzských univerzitách, soustavně se věnuje publicistické a literární činnosti. Francouzsky přispívá do řady francouzských a švýcarských periodik. Od roku 1988 vede literární přílohu čtvrtletníku L'Autre Europe. Česky otiskoval články s literárním, kulturním i obecně společenským zaměřením v časopisu Svědectví, po roce 1989 publikuje v českém tisku (Čeština doma a ve světě, Lidové noviny, Literární noviny, Nová Přítomnost, Respekt, Revolver Revue). Je autorem básnických sbírek Anebo (1992) a Neřkuli (1996), osobitých vzpomínek Rok čtyřiadvacet (1995). V díle Šmírbuch jazyka českého. Slovník nekonvenční češtiny (Paris 1988, Praha, 1992) zachytil hovorovou, slangovou i argotickou slovní zásobu, ve slovníku Aniž jest co nového pod sluncem. Slovník biblismů a parabiblismů (1994) soustředil slova, úsloví a rčení biblického původu v české slovní zásobě.

Překládá z francouzštiny, překlady stály na počátku jeho literární dráhy - ve druhé polovině 70. let publikoval své překlady v samizdatu (sborník Boris Vian: Kroniky, texty, povídky, 1978), v revui Světová literatura mu pak 1984 vyšly překlady textů J. Brela. Upřednostňuje jazykově a stylisticky náročná díla moderní francouzské literatury (díla S. Becketta, A. Jarryho, B. Viana). Tlumočí rovněž díla české literatury do francouzštiny - Holan, Vladimír: À tue-silence (Paris 1990), L'Abîme de l'abîme (Bassac 1991); Holub, Miroslav: Programme minimal (Strasbourg 1997); Skácel, Jan: Paysage avec pendules (Paris 1990); Wernisch, Ivan: Au jour d' hier (Paris 1990).

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

  • francouzština

Role

  • překladatel
  • autor

Zdroje informací

  • Databáze OP 2008

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000003550
  • Aktualizováno: 12. 5. 2010
  • Stav zpracování: základní