Dana Svobodová (* 1951)

Narozena 5. září 1951 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • Střední všeobecně vzdělávací škola v Praze 2 (maturita 1969)
 • 1969-1974: klasická filologie na FF UK
 • 1975: PhDr.

Povolání

 • lingvistka, vysokoškolská pedagožka a překladatelka z latiny

Zaměstnání

 • 1975-1976: asistentka ve Státní knihovně v Praze
 • 1976-1979: stážistka a knihovnice v Kabinetu pro studia česká, římská a latinská ČSAV
 • 1979-1990: asistentka na FTVS UK
 • 1990-doposud: odborná asistentka na 1. LF UK

Profesní životopis

Po maturitě (1969) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze 2 studovala 1969-74 klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1975 získala titul PhDr. V letech 1975-76 pracovala jako asistentka ve Státní knihovně v Praze, 1976-78 byla stážistkou a 1978-79 knihovnicí v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd v Praze. 1979-90 působila jako asistentka na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, od 1990 je odbornou asistentkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučuje latinu.

Překládá z klasické i středověké latiny, především poezii, zdaleka ne vždy dodržujíc zásadu „metrem originálu".

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • latina

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze 1998
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000004085
 • Aktualizováno: 9. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní