Stanislav Segert (* 1921, † 2005)

Narozen 4. května 1921 v Praze. Zemřel 30. září 2005.

Životopisné údaje

Studium

 • 1939 a 1945-1947: semitská a klasická filologie na Univerzitě Karlově
 • 1947 - získal titul PhDr.

Povolání

 • orientalista, semitista a biblista, překladatel z hebrejštiny, syrštiny, řečtiny a italštiny

Zaměstnání

 • 1950-1952: profesor řečtiny a latiny na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze
 • 1952: vědecký pracovník Orientálního ústavu Československé akademie v oboru semitské filologie
 • 1958: získal titul kandidáta věd (CSc.)
 • 1951-1958: profesor biblické hebrejštiny a židovských dějin a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1966: byl pozván ke spolupráci na amorejském projektu Orientálního ústavu Chicagské univerzity v USA
 • 1968-1969: hostující profesor Univerzity Johna Hopkinse v Baltimoru v USA
 • 1969-1991: nejprve hostující a posléze (1970) řádný profesor biblických studií a severozápadních semitských jazyků na Kalifornské univerzitě v Los Angeles
 • 1983: hostující profesor na Vestfálské Wilhelmově univerzitě v Münsteru ve Spolkové republice Německo
 • 1985: hostující profesor na Ben-Gurionově univerzitě v Beerševe v Izraeli
 • 1990: hostující profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Profesní životopis

V letech 1939 a 1945-1947 studoval na Univerzitě Karlově semitskou a klasickou filologii; 1947 získal titul PhDr.

Od 1952 působil jako vědecký pracovník Orientálního ústavu Československé akademie v oboru semitské filologie a 1958 získal titul kandidáta věd (CSc.).

V letech 1951-58 vyučoval biblickou hebrejštinu a židovské dějiny a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Roku 1966 byl pozván ke spolupráci na amorejském projektu Orientálního ústavu Chicagské univerzity v USA.

V letech 1968-69 působil jako hostující profesor Univerzity Johna Hopkinse v Baltimoru v USA.

Od 1969 až do svého odchodu do důchodu 1991 byl nejprve hostující a posléze (1970) řádný profesor biblických studií a severozápadních semitských jazyků na Kalifornské univerzitě v Los Angeles.

Vyučoval jako host na Vestfálské Wilhelmově univerzitě v Münsteru ve Spolkové republice Německo (1983), na Ben-Gurionově univerzitě v Beerševe v Izraeli (1985), na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1990).

Proslovil přednášky na mnoha dalších vysokých školách i vědeckých zasedáních v Evropě, Asii i Spojených státech.

Zabývá se severozápadními semitskými jazyky, aramejštinou, foiničtinou, hebrejštinou, syrštinou, ugaritštinou, hebrejskou poezií, dějinami hláskového písma, srovnávací semitskou jazykovědou, studiem svitků od Mrtvého moře.

Působil v redakčních radách mnoha vědeckých časopisů. O širokém záběru vědecké činnosti S. Segerta svědčí jeho osobní bibliografie, která zahrnuje více než 500 položek (monografie, příspěvky a články do různých kolektivních prací, sborníků a časopisů, zasvěcené recenze).

Vedle své vědecké práce se zabýval zejména překlady z hebrejské poezie, na nichž spolupracoval s Jaroslavem Seifertem, Vilémem Závadou a dalšími.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • hebrejština
 • italština
 • řečtina starověká (do 1453)
 • syrština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • LA-PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005724
 • Aktualizováno: 1. 10. 2014
 • Stav zpracování: základní