Vojtěch Gaja (* 1912, † 1992)

Narozen 28. července 1912, zemřel 23. května 1992 v Olomouci.

Životopisné údaje

Studium

 • Arcibiskubské gymnázium v Kroměříži
 • FFUP, estetika u profesora Bohumila Markalouse

Povolání

 • překladatel

Zaměstnání

 • učitel na základní škole
 • asistent na FFUP
 • dělník v železárnách
 • překladatel ve svobodném povolání
 • po 1989: vedoucí překladatelského střediska na FFUP

Profesní životopis

Po absolvování arcibiskuspkého gymnázia v Kroměříži působil jako učitel na základních školách. Potom vystudoval estetiku u profesora Bohumila Markalouse na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na katředře estetiky zůstal po skončení studia jako asistent, po zrušení katedry byl převeden na katedru jazyků.

Na přelomu 50. a 60. let byl nucen univerzitu opustit. Pracoval zpočátku manuálně (v železárnách) a přitom se snažil překládat, později se stal překladatelem ve svobodném povolání. Přispěla k tomu především skutečnost, že zvládl litevštinu a lotyštinu a překládal ve velké míře z těchto jazyků.

Po roce 1989 se vrátil na Univerzitu Palackého a stal se vedoucím nově zřizovaného překladatelského střediska. V oboru estetiky se zabýval hlavně otázkou humoru. Překládal též z latiny a řádkové překlady i ze starověké řečtiny. Překládal od přelomu 40. a 50. let až do sklonku svého života. Překladatelské dílo zahrnuje především romány, novely, povídky a memoárovou literaturu

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • lotyština
 • litevština
 • francouzština
 • ruština
 • němčina
 • angličtina

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000024
 • Aktualizováno: 23. 3. 2010
 • Stav zpracování: základní