Ivan Bureš (* 1886, † 1947)

Narozen 10. března 1886 v Kolíně nad Labem, zemřel 27. července 1947 v Jablonci nad Nisou.

Životopisné údaje

Studium

 • reálné gymnázium v Kolíně (1905 maturita)
 • 1905-09: FF UK, obor klasická filologie

Povolání

 • středoškolský profesor, klasický filolog, kulturní historik, autor spisů z oboru a překladatel antické literatury

Zaměstnání

 • 1913-21: středoškolský profesor v Praze
 • 1921-22: středoškolský profesor v Žilině
 • 1922-35: středoškolský profesor v Brandýse nad Labem
 • 1935-41 a 1945: středoškolský profesor v Praze

Profesní životopis

Po maturitě (1905) na reálném gymnáziu v Kolíně studoval v letech 1905-09 klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Působil jako středoškolský profesor v Praze (od 1913), Žilině (1921-22), Brandýse nad Labem (1922-35) a opět v Praze (do 1941, znovu krátce 1945).

Redigoval a psal populárně naučné práce o antice (Césarovo válečnictví, 1939). V překladech z latiny zpočátku volil značně volné přetlumočení a usiloval o přiblížení textu i čtenářům bez klasického vzdělání, později svou metodu přehodnotil a své starší překlady revidoval. Většina překladatelského díla spadá do období před rokem 1945 (Ovidius: Umění milovati 1921, Jak léčiti lásku 1924, Dopisy lásky 1946, Paris a Helena (dva dopisy) 1947), znovu byly jeho překlady vydávány ve druhé polovině 20. století.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Ivan Převor

Překládané jazyky

 • latina

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000272
 • Aktualizováno: 15. 6. 2010
 • Stav zpracování: základní