Josef Čermák (* 1928)

Narozen 18. května 1928 v Roztokách u Jilemnice. Syn Jan Čermák je překladatelem z angličtiny a finštiny.

Životopisné údaje

Studium

 • FFUK, bohemistika, romanistika a srovnávací dějiny literatur (1952 - PhDr.)

Povolání

 • literární historik a překladatel z němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny

Zaměstnání

 • 1952-1990: redaktor, vedoucí redaktor, šéfredaktor a hlavní lektor v nakladatelství Odeon
 • 1956-1969: externě přednášel dějiny světových literatur na Pedagogické, později na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1968-1969: působil na katedře srovnávacích dějin literatury
 • 1990-1991: šéfredaktor v nakladatelství Zahraniční literatura
 • 1991-1992: šéfredaktor v nakladatelství Aventinum
 • 1992-1997: šéfredaktor, později ředitel nakladatelství Grafoprint Neubert

Historické údaje

Narozen 18.5.1928 v Roztokách u Jilemnice. PhDr., redaktor, literární historik, překladatel z němčiny, italštiny, francouzštiny a ruštiny.

Profesní životopis

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval bohemistiku, romanistiku a srovnávací dějiny literatur, které zakončil v roce 1952 doktorátem filozofie. Od téhož roku působil téměř čtyři desetiletí, do roku 1990, v nakladatelství Odeon (do 1965 Státní nakladatelství krásné literatury a umění) jako redaktor, vedoucí redaktor, šéfredaktor a hlavní lektor. V letech 1956-69 zároveň externě přednášel dějiny světových literatur na Pedagogické, později na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

V letech 1968-69 působil na katedře srovnávacích dějin literatury vedené Václavem Černým a v letech 1990-91 působil jako šéfredaktor v nakladatelství Zahraniční literatura. Od roku 1991 do roku 1992 působil v téže funkci v nakladatelství Aventinum. Poté v letech 1992-97 působil nejprve jako šéfredaktor, pak jako ředitel nakladatelství Grafoprint Neubert. Od roku 1997 vedl autorský tým desetisvazkové encyklopedie Universum v nakladatelství Euromedia.

Je jedním ze zakládajících členů Společnosti Franze Kafky a dlouholetým členem jejího výboru. Jako historik literatury se zejména v posledních letech specializuje na pražskou německou literaturu (F. Kafka, F. Werfel, M. Brod), její recepci v české kultuře a na česko-německé literární vztahy. Je autorem knihy Kafka und Prag, vydané roku 1971 německy ve Stuttgartu a pod názvem Kafka and Prague anglicky v New Yorku, z politických důvodů zde Čermák užívá pseudonym Johann Bauer.

Je vydavatelem (s Martinem Svatošem) v Praze nalezených Kafkových Dopisů rodičům z let 1922/1924 (česky a německy 1990 v Praze, později německy (ve Frankfurtu), francouzsky, holandsky, španělsky, švédsky, italsky, finsky a japonsky). S Aloysem Skoumalem a Bohuslavem Ilkem je spolupořadatelem a editorem sborníku translatologických studií Překlad literárního díla (1969) a pořadatelem a editorem literárněvědného odkazu Vojtěcha Jiráta (Portréty a studie, 1978) a Otokara Fischera (2 svazky, v rukopise).

Je autorem několika desítek studií o autorech německé, rakouské, francouzské, španělské, italské a anglo-americké literatury. Připravil, komentoval a zčásti přeložil obsáhlý dvousvazkový výbor z Prospera Mérimée (1954, 1960). Proslovil řadu přednášek, zejména o Kafkovi, pražské německé literatuře a česko-německých vztazích, v Německu, Rakousku, ve Francii, Španělsku, Holandsku, Norsku.

Je autorem libreta putovní výstavy Ministerstva zahraničních věcí (1994-98) Franz Kafka žil v Praze a CD-ROMu s týmž názvem (v české, německé a anglické verzi, 1999). Přeložil přes 30 knih beletrie, literární vědy, estetiky a historie.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Johann Bauer

Překládané jazyky

 • francouzština
 • němčina
 • italština
 • španělština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • editor
 • autor

Zdroje informací

 • Bauer, J.: Kafka und Prag
 • Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti
 • PNP-LA
 • Čermák, Josef: F. Kafka. Dopisy rodičům z let 1922-24
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000335
 • Aktualizováno: 21. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní