Jiří F. Franěk (* 1922, † 2007)

Narozen 24. listopadu 1922 ve Vysokém Mýtě. Zemřel 30. prosince 2007.

Životopisné údaje

Studium

 • 1946-49: studium češtiny a ruštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1951: PhDr.
 • 1961: Csc.
 • 1962: Doc.
 • 1970: Prof.

Povolání

 • literární vědec, historik překladu, překladatel z ruštiny a němčiny

Zaměstnání

 • 1949-54: redaktor v nakladatelstvích Svoboda, Odeon a v Lidovém nakladatelství
 • 1957-72: vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1976-79: byl zaměstnán u Československých státních drah
 • 1990-92: profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Profesní životopis

Ve své vědecké práci se zaměřil na historii překladu, a to z několika hledisek. Zmapoval překlady z ruštiny do češtiny jako celek, v odborných studiích se zabýval jak překlady děl některých ruských spisovatelů do češtiny, tak i překladatelskou činností některých českých překladatelů. vláštní pozornost pak věnoval osobnosti B. Mathesia . Uspořádal, připravil k vydání a částečně i překládal či upravoval Mathesiovy překlady. Odrazem zájmu o teoretické otázky překladu jsou napříkald studie O úloze překladu v národní kultuře (1962) nebo O překládání interpunkce (1981). Ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (od 1966 Odeon) inicioval 1957 knižnici Český překlad, redigoval několik časopisů s překladatelskou tematikou (Dialog). Překládal z ruštiny a němčiny, beletrii i odborné texty.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Jiří Franěk
 • pseudonym: Zdeněk Kolářský

Překládané jazyky

 • němčina
 • ruština

Role

 • redaktor
 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Dokořán, 2008, č. 45, s. 35. – přesné datum úmrtí

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000602
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní