Břetislav Mencák (* 1903, † 1981)

Narozen 19. dubna 1903 v Praskačce u Hradce Králové, zemřel 12. března 1981 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1921-1925: obory slavistika a germanistika na FF UK

Povolání

 • redaktor, novinář, básník, prozaik, literární historik a překladatel ze švédštiny, norštiny, dánštiny, islandštiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny

Zaměstnání

 • 1935-1945: novinář a redaktor v nakladatelstvích Melantrich, J. R. Vilímek, J. Otto
 • 1945-1946: vedoucí severského oddělení na ministerstvu informací
 • 1946-1950: kulturní přidělenec na velvyslanectví ve Stockholmu
 • 1952-1963: šéfredaktor, později vedoucí redaktor ve Státním pedagogickém nakladatelství

Profesní životopis

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval během let 1921-1925 slavistiku a germanistiku. Roku 1931 získal titul PhDr. Od roku 1935 působil v Praze jako novinář a redaktor v nakladatelstvích Melantrich (1935-1938), J. R. Vilímek (1939), J. Otto (1940-1945). V letech 1945-1946 krátce vedl severské oddělení odboru pro kulturní styky se zahraničím na ministerstvu informací, v letech 1946-1950 působil jako kulturní přidělenec na velvyslanectví ve Stockholmu. Od roku 1952 do odchodu do důchodu v roce 1963 byl zaměstnán ve Státním pedagogickém nakladatelství (šéfredaktor, od roku 1952 vedoucí redaktor oddělení jazykových příruček a slovníků). S M. Frydrichem napsal učebnici Švédština pro samouky (1972).

Překládal ze švédštiny, norštiny, dánštiny, islandštiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny. Těžištěm jeho překladatelské práce byly severské literatury, z nichž přetlumočil stěžejní prozaická, básnická i dramatická díla předních autorů přelomu 19. a 20. století a soudobých levicově orientovaných spisovatelů. Překládal poezii z němčiny (H. Heine, F. Schiller), ruštiny (V. V. Majakovskij) a francouzštiny (P. Verlaine). Nejlépe je nicméně zřejmě znám jako překladatel pohádek Astrid Lindgrenové: Děti z Bullerbynu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • švédština
 • norština
 • dánština
 • islandština
 • němčina
 • ruština
 • francouzština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001767
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní