Radoslav Nenadál (* 1929)

Narozen 30. října 1929 v Šumperku.

Životopisné údaje

Studium

 • 1948: maturita na gymnáziu v Praze
 • 1948-1952: angličtina a čeština na FF UK
 • 1966-1967: studijní pobyt na University of Columbia v New Yorku
 • 1981-1982: studijní pobyt na University of Columbia v New Yorku

Povolání

 • vysokoškolský pedagog, literární vědec, spisovatel a překladatel z angličtiny

Zaměstnání

 • od roku 1964: pedagog angličtiny a anglické a americké literatury na FF UK

Profesní životopis

Po maturitě na gymnáziu v Praze v roce 1948 studoval během let 1948-1952 angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde roku 1953 získal titul PhDr. (prací Kritický realismus W. M. Thackerayho). V letech 1966-1967 a 1981-1982 absolvoval studijní pobyty na University of Columbia v New Yorku.

Působil jako asistent a odborný asistent na katedrách neslovanských jazyků Vysoké školy politických a hospodářských věd a Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1964 vyučoval anglický jazyk a později hlavně anglickou a americkou literaturu na katedře anglistiky, germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1984 získal titul CSc. (prací K pojetí hrdiny v současném americkém románu), roku 1990 se stal docentem a téhož roku odešel do důchodu.

V literárněvědné oblasti se zaměřoval na literární historii a kritiku, hlavně na moderní americký román. Od 60. let spolupracoval s několika pražskými nakladatelstvími (zejména s Odeonem a Albatrosem), k řadě titulů napsal předmluvy nebo doslovy. Další literárněvědné a kritické stati publikoval časopisecky (ve Světové literatuře, Literárním měsíčníku, Literárních novinách, Tvaru). Je autorem vysokoškolských skript (Moderní americká literatura, 1977), spoluautorem vysokoškolských učebnic angličtiny (Angličtina pro vysoké školy 1/1, 1/2, 1954, 1955, Angličtina pro vysoké školy. Pro pokročilé 2, 1961) a kolektivních prací (Slovník spisovatelů. Spojené státy americké, 1979, Od Poea k postmodernismu, 1993). Vlastní uměleckou prózu začal publikovat v polovinì 80. let - povídky Rakvářova dcera a jiné prózy (1985), Přijď zpět (anebo radši ne) (1989), Dušinky (1989), Škorpion (1990), My tě zazdíme, Aido (1991), Sešitky chrámové pěvkyně (1991), Tudy chodil K. (1992), román Gaudeamus. Výjevy z jednoho života (1994), povídky Ovčáci čtveráci (1995), Berany, berany (1997), Rakvářova dcera (rozšířené, 1998), Zahrada (1998).

V centru jeho překladatelské pozornosti byla převážně americká próza (T. Capote, E. Hemingway, E. Kazan, S. Lewis, I. Shaw, W. Styron, J. Thurber, J. Waine), druhou oblast zájmu představuje starší anglická próza (mj. byl i editorem Spisů W. M. Thackerayho).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Michal Zrzavý

Překládané jazyky

 • angličtina

Role

 • autor
 • překladatel
 • editor
 • autor paratextu
 • zamlčený překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • PNP-LA

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001899
 • Aktualizováno: 11. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní