Jan Petrmichl (* 1921, † 1964)

Narozen 23. června 1921 v Klatovech, zemřel 29. února 1964 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • Gymnázium v Klatovech (1940)
 • 1945-?: FFUK, slovanské literatury (1950 - PhDr.)

Povolání

 • literární kritik a překladatel z ruštiny

Zaměstnání

 • 1943-45: Univerzitní knihovna
 • 1945-54: Národní knihovna (1948 jejím ředitelem)
 • 1954-?: ředitel Univerzitní knihovny
 • 1958-61: redakce deníku Rudé právo
 • 1962-?: zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu ČAV a vedoucí redaktor časopisu Česká literatura

Profesní životopis

Maturoval v roce 1940 na gymnáziu v Klatovech. Od roku 1945 studoval slovanské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1950 získal titul PhDr. a 1963 titul CSc. (prací Patnáct let české literatury 1945-1960). Žil v Praze. V letech 1943-45 byl zaměstnán v Univerzitní knihovně, roku 1945 přešel do Národní knihovny, od 1948 se stal jejím ředitelem, 1954 se vrátil (jako ředitel) do Univerzitní knihovny. V letech 1958-61 působil v redakci deníku Rudé právo. Od roku 1962 byl zástupcem ředitele Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd a současně vedoucím redaktorem časopisu Česká literatura.

Zaměřoval se hlavně na soudobou českou literaturu, kterou hodnotil z marxistických pozic (studie Karel Hynek Mácha, velký básník českého revolučního romantismu, 1953; monografie Vilém Závada. Básník českého charakteru, 1963), v 50. letech také jako editor poezie i prózy. Kromě recenzí a článků o české literatuře otiskoval v řadě periodik i recenze, studie a články z oblasti rusistiky. Překládal z ruštiny, zejména odborné práce literárněvedného zaměření, okrajově beletrii.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština

Role

 • překladatel
 • autor
 • editor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002119
 • Aktualizováno: 14. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní