Milan Rusinský (* 1909, † 1987)

Narozen 10.2.1909 v Litovli. Zemřel 8. listopadu 1987 v Ostravě.

Životopisné údaje

Studium

 • reálka v Moravské Ostravě (maturita 1926)
 • 1927-31: obor čeština a němčina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1931-33: studijní pobyty v Německu (Münster) a ve Francii (Paříž)

Povolání

 • středoškolský profesor, spisovatel, překladatel z bulharštiny, němčiny a polštiny

Zaměstnání

 • 1933-45: hlasatel, dramaturg, vedoucí literárního oddělení v Československém rozhlasu Ostrava a od 1945 jako programový vedoucí
 • 1954-60: tajemník ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů
 • 1960-62: v propagačním oddělení Vítkovických železáren
 • 1962-69: bibliograf Krajské knihovny v Ostravě

Profesní životopis

Autor povídek (soubory Návrat a jiné prózy, 1932, Návštěvníci, 1969) a románů (Hladové dni, 1940, Bludička slávy, 1940, Cesta k horám, 1945), ale zejména literárněhistorických a esejistických prací o osobnostem spjatým s Ostravskem - P. Bezručovi (Bard prvý z Beskyd. Jak Petra Bezruče přijalo Slezsko, 1947, Porobeného národa bard. Vyprávění o P. Bezručovi a kraji jeho básní, 1947, Čtyři hrudky vzpomínek na Petra Bezruče, 1959, Petr Bezruč - co o něm vědí ve světě, 1967), A. Vaškovi (Česká beseda v zemi pruského krále, 1935), V. Martínkovi (Epik Ostravska). Sestavil řadu bibliografických prací (bibliografie českých knih přeložených do polštiny Řečí našich přátel, 1966; bibliografie knih polských autorů Z blízkého sousedství, 1966, nebo Ze sousedových luhů, 1966) a metodických příruček. Hojně publikoval v novinách a časopisech, především recenze knih a divadelních představení, a spolupracoval s rozhlasem (dramatizace, překlady).

Překládal prózu a dramatická díla z polštiny a němčiny, ale i z dalších jazyků (lužické srbštiny, bulharštiny). Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Užíval pseudonymů Pavel Janda, František Erem, Jan Klapetek, Anna Rokytová, Jan Olbrecht.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Pavel Janda
 • pseudonym: František Erem
 • pseudonym: Jan Klapetek
 • pseudonym: Anna Rokytová
 • pseudonym: Jan Olbrecht

Překládané jazyky

 • polština
 • němčina
 • bulharština

Role

 • autor
 • překladatel

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002381
 • Aktualizováno: 10. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní