Věra Saudková (* 1921)

Narozena 27. března 1921. Manželka překladatele Ericha Adolfa Saudka (1904-1963). Neteř Franze Kafky. V době nesvobody zapůjčila své jméno Josefu Balvínovi, Sergeji Machoninovi a Růženě Grebreníčkové.

Životopisné údaje

Studium

 • reálné gymnázium v Dušní
 • započaté studium němčiny a srovnávací literatury na UK (ukončeno 1939 - zavření VŠ)

Povolání

 • překladatelka z němčiny a nakladatelská redaktorka

Zaměstnání

 • od 1945: sekretářka Syndikátu českých spisovatelů, poté redaktorka kulturní rubriky Lidových novin
 • od 1968: redaktorka nakladatelství Svoboda
 • 1981-1983: redaktorka nakladatelství Odeon

Historické údaje

Narozena 27. 3. 1921. Překladatelka z němčiny a angličtiny, nakladatelská redaktorka.

Profesní životopis

Po absolvování reálného gymnázia v Dušní ulici v Praze se zapsala na němčinu a srovnávací dějiny literatur na Univerzitě Karlově, studium však musela vzápětí přerušit kvůli uzavření vysokých škol v listopadu 1939 a už ho nedokončila. Bezprostředně po válce pracovala jako sekretářka v Syndikátu českých spisovatelů a poté jako redaktorka kulturní rubriky Lidových novin. V roce 1968, po tragické smrti svého muže, překladatele Erika Adolfa Saudka, nastoupila jako redaktorka do nakladatelství Svoboda, kde působila zhruba deset let. V letech 1981-1983 pracovala v redakci Odeonu.

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • překladatel
 • krycí překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Právo 17. 8. 2009 – nekrolog J. Balvína
 • Zamlčovaní překladatelé
 • Kafka: Briefe an Ottla und die Familie, Frankfurt, Fischer Verlag 1974
 • Slovo za Slovem. S překladateli o překládání, Praha, Academia 2012

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002422
 • Aktualizováno: 17. 2. 2012
 • Stav zpracování: základní