Ferdinand Stiebitz (* 1894, † 1961)

Narozen 7. července 1894 ve Velvarech, zemřel 10. října 1961 v Brně.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium v Praze (maturita 1917)
 • klasická filologie na české univerzitě v Praze a na univerzitě v Berlíně
 • 1931: doc.
 • 1936: prof.

Povolání

 • klasický filolog, vysokoškolský profesor, překladatel ze starověké řečtiny a latiny

Zaměstnání

 • 1920-1922: učitel na gymnáziu v Praze-Vinohradech
 • 1922-1924: učitel na gymnáziu v Košicích
 • 1924-1936: učitel na prvním českém klasickém gymnáziu v Brně
 • 1936-?: profesor na FF MU

Profesní životopis

Po maturitě (1917) na gymnáziu v Praze studoval klasickou filologii na české univerzitě v Praze a na univerzitě v Berlíně. Od 1920 učil na gymnáziu v Praze-Vinohradech, 1922-24 v Košicích, 1924-36 byl profesorem prvního českého klasického gymnázia v Brně, 1931-36 byl souběžně docentem a od 1936 profesorem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Zabýval se především řeckou mluvnicí (Studie o slovesném vidu v řečtině novozákonní, 1929) a antickou literaturou (vysokoškolské učebnice Stručné dějiny řecké literatury, 1936, Stručné dějiny římské literatury, 1938). Napsal studie o Homérově slohu a o řecké lyrice. Zajímal se rovněž o antickou filozofii a vědu (Biologické základy antických názorů o dědičnosti, 1937). Značnou pozornost věnoval také zkoumání ohlasu antiky v české literatuře.

Překládal z řečtiny a latiny, těžištěm jeho překladatelského úsilí byla řecká dramatická tvorba (Sofokles, Euripides, Aristofanes), ale také filozofická díla (Aristoteles, Plútarchos), z latiny pak Ovidiova poezie a historické dílo Tacitovo. Značná část Stiebitzovy překladatelské práce spadá do doby před rokem 1945, jeho překlady však byly v mnoha ohledech vzorem a inspirací mladším generacím překladatelů z klasických jazyků.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • řečtina starověká (do 1453)
 • latina

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002626
 • Aktualizováno: 9. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní