Dana Šťovíčková-Heroldová (* 1929, † 1976)

Narozena 19. února 1929 v Praze, zemřela 30. října 1976 tamtéž.

Životopisné údaje

Studium

 • 1947-1952: čínština a dějiny Dálného Východu na FF UK

Povolání

 • lektorka češtiny, autorka slovníku, sinoložka a překladatelka z a do čínštiny

Zaměstnání

 • 1950-1951: lektorka hindštiny v Olomouci
 • 1952-1953: lektorka čínštiny na FF UK
 • 1953-1957: lektorka češtiny v Pekingu

Profesní životopis

Po maturitě na klasickém gymnáziu v Praze studovala v letech 1947-1952 na Filologické fakultě Univerzity Karlovy obor čínština a dějiny Dálného Východu; zároveň docházela na kurzy hindštiny na škole orientálních jazyků. Ještě za vysokoškolských studií, mezi lety 1950-1951, vyučovala hindštinu na univerzitě v Olomouci a v letech 1952-1953 čínštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté odjela do Číny, kde během let 1953-1957 působila jako první lektorka češtiny na Pekingské univerzitě a v Ústavu cizích jazyků v Pekingu.

V té době začala sbírat materiál pro Česko-čínský tematický slovník, první lexikografické dílo svého druhu v češtině a čínštině. Z její iniciativy byl roku 1958 založen lexikografický kolektiv Orientálního ústavu Československé akademie věd, v jehož čele stála více než deset let. Zasloužila se o vypracování celého rukopisu rozsáhlého lexikografického díla Česko-čínský slovník až do 5. dílu.

Vedle lexikografického bádání tvoří neméně významnou část jejího díla rozsáhlá překladatelská činnost z čínštiny a vlastní literární tvorba motivovaná čínskou lidovou moudrostí. Její převyprávění čínských lidových pohádek byla přeložena do řady evropských jazyků, včetně finštiny, norštiny a švédštiny. Překládala i do čínštiny (pohádky J. Čapka) a v raných dobách i do latiny. V její písemné pozůstalosti se nachází asi třísetstránkový rukopisný konvolut jejích latinských překladù z dob gymnaziálních studií (mj. díla K. Čapka, S. Čecha, B. Němcové, A. Dumase, V. Němiroviče-Dančenka).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Dana Šťovíčková
 • varianta jména: Dana Heroldová

Překládané jazyky

 • čínština

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002860
 • Aktualizováno: 10. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní