Jarmila Urbánková (* 1911, † 2000)

Narozena 23. února 1911 v Horních Vilémovicích u Třebíče, zemřela 13. května 2000 v Praze. Získala titul PhDr.

Životopisné údaje

Studium

 • 1930: maturita na gymnáziu v Přerově
 • 1930-1935: studium češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Povolání

 • básnířka, autorka knih pro děti, překladatelka z angličtiny, slovenštiny a za jazykové spolupráce odborníků z bulharštiny a slovinštiny, redaktorka, zaměstnankyně Československého rozhlasu

Zaměstnání

 • 1948-1953: zaměstnankyně odboru pro kulturní styky angloamerického oddělení a později v publikačním oddělení ministerstva informací
 • 1953-55: redaktorka Státního nakladatelství dětské knihy
 • 1955-57: zaměstnána v redakci Literárních novin
 • 1959-60: zaměstnána v Československém rozhlase
 • 1960-2000: literární a překladatelské práce ve svobodném povolání

Profesní životopis

V letech 1953-55 byla redaktorkou Státního nakladatelství dětské knihy, 1955-57 pracovala v redakci Literárních novinách, 1959-60 působila v Československém rozhlase.

Od roku 1960 se věnovala literární a překladatelské práci ve svobodném povolání. Autorka básnických sbírek (Větrný čas, 1937, Slunečnice, 1942, K jitřnímu prameni, 1955, Krůpěje, 1957, Kotvy a stébla, 1978, Ve stínu viklanu, 1986) a veršů pro děti (Vonička, 1943), řadu básní publikovala v periodikách, kde otiskovala také recenze poezie.

Překládala poezii i prózu z angličtiny, dále dětskou literaturu ze slovenštiny a za jazykové spolupráce verše z dalších jazyků, zejména jihoslovanských. Menší část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

První básně uveřejňovala v přerovském deníku Obzor pod pseudonymem Jurka Baranáková nebo Marina Kraftová.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • po sňatku: Galandauerová
 • pseudonym: Jurka Baranáková
 • pseudonym: Marina Kraftová

Překládané jazyky

 • angličtina
 • slovenština
 • němčina
 • bulharština
 • slovinština

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • ČTK – datum úmrtí
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003014
 • Aktualizováno: 1. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní