Irena Wenigová (* 1931)

Narozena 16. listopadu 1931 v Plzni. Své jméno propůjčovala Dušanovi Karpatskému (1935-).

Životopisné údaje

Studium

 • 1955: obory srbochorvatština a bulharština na FF UK

Povolání

 • nakladatelská redaktorka, editorka a překladatelka ze srbochorvatštiny

Zaměstnání

 • 1955-1956: redaktorka ve Slovanském přehledu
 • 1956-1990: redaktorka nakladatelství Odeon

Profesní životopis

Po studiích srbocharvatštiny a bulharštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byla krátce zaměstnána v redakci Slovanského přehledu. V letech 1956-1990 působila jako redaktorka nakladatelství Odeon (původně SNKLHU, SNKLU), kde redigovala zejména jugoslávskou a bulharskou literaturu. Spolu s Dušanem Karpatským uspořádala „malý výbor z jugoslávských básníků XX. století" Snímky krajiny poezie (1966) a soubor Pět charvátských her (1966). Překládala především divadelní a rozhlasové hry a upravovala rozhlasové hry srbských a charvátských autorů.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • srbochorvatština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • krycí překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003255
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní