Jaroslav Zaorálek (* 1896, † 1947)

Narozen 22. prosince 1896 ve Spytihněvi, zemřel 19. října 1947 v Roztokách u Prahy.

Životopisné údaje

Studium

 • 1915: maturita v Uherském Hradišti
 • studium češtiny a francouzštiny na Univerzitě Karlově - nedokončil
 • 1925-1926 : studijní pobyt ve Francii

Povolání

 • překladatel

Zaměstnání

 • od 1926: překladatelská činnost, také teoretická

Profesní životopis

Od roku 1926 se věnoval výlučně překladatelství, a to i teoreticky. Odpovědnost překladatele podle něho začíná již u výběru textu, který má zahrnovat nepochybné literární i lidské hodnoty. Při samotném překladu usiloval Zaorálek o to, zcela se podřídit autorovu vidění světa a jeho stylu: "Kniha musí zachovat stejný rytmus, musí být schopna vyvolat tytéž dojmy a vzněty jako originál." U překladatele vyžadoval také detailní zvládnutí různých stylistických rovin mateřského jazyka (po celý život sbíral lidová přirovnání a rčení - Lidová rčení, 1947).

Je jedním z nejplodnějších a nejvýznamnějších českých překladatelů francouzské literatury 20. století. Jeho 150 svazků překladů z francouzštiny nabízí průřez francouzskou literaturou především 19. a 20. století - od Chateaubrianda přes klasiky románu (Balzac, Flaubert) až po avantgardní a moderní autory 20. století (Apollinaire, Cocteau) a autory současného románu (Proust, Romains, Maurois, Céline).

Mezi nejcennější Zaorálkovy překladatelské činy patří Maldororovy zpěvy od Lautréamonta a rozsáhlý výběr textů Nervalových. Tlumočil rovněž díla literatury italské a španělské, překládal i z angličtiny a němčiny. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • francouzština
 • němčina
 • italština
 • španělština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003290
 • Aktualizováno: 1. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní