Zdeňka Bezděková (* 1907, † 1999)

Narozena 19. dubna 1907 v Českých Budějovicích, zemřela 12. srpna 1999 tamtéž.

Životopisné údaje

Studium

 • 1926: maturita na reálném gymnáziu v Českých Budějovicích
 • studium češtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • studium češtiny a francouzštiny v Paříži
 • 1931: titul PhDr.

Povolání

 • spisovatelka, literární historička a pedagožka, překladatelka ze slovinštiny

Zaměstnání

 • od 1932: středoškolská profesorka na gymnáziu v Českých Budějovicích, Sušici a Praze
 • 1949-1962: přednášející české a slovenské literatury a později literatury pro mládež na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích

Profesní životopis

Od roku 1949 do odchodu do důchodu v roce 1962 přednášela českou a slovenskou literaturu a později literaturu pro mládež na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.

Z jejích knih pro mládež vyniká román Říkali mi Leni, původně napsaný pro dospělé (1948, přepracovaný 1959) o dítěti zavlečeném za nacistické okupace do Říše; další osudy hrdinky sleduje román Štěstí přijde zítra (1960).

Mezi dívčí romány se řadí Prázdniny v Tanapu (1973) a Marta věří na zázrak (1974); nejmenším čtenářům jsou určeny poetické příběhy s paralelami mezi světem dětí a zvířat Děvčátko Zdena a moudrý pes (1977) a pohádka Zpěváček z Voňavé Meze (1979).

Pro dospělé napsala Bezděková romány Bezbranný vítěz (1947), Já, město Mokroves (1952), Lásky nedočkavé (1970) a volnou trilogii románů líčící společenský a náboženský život jižních Čech druhé poloviny 15. století Bílá paní (1979), Bludný kámen (1986) a Orlík, hrad na skále (1994).

Její tvorba původní (cestopisné fejetony) i překladatelská (slovinština) byla ovlivněna zahraničními cestami, zejména do Jugoslávie.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • za svobodna: Vondrušková
 • po sňatku: Pavlíková

Překládané jazyky

 • slovinština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • Bezděková-Pavlíková,Z.: Literatura doby obrozenecké
 • JVK CB-REGO – datum úmrtí
 • Kdo je kdo v Československu – vlastní jméno
 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005753
 • Aktualizováno: 15. 6. 2010
 • Stav zpracování: základní