Milan Jariš (* 1913, † 1986)

Narozen 13. srpna 1913 ve Valašském Meziříčí. Zemřel 4. října 1986 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1935: stal se redaktorem Rudého práva

Povolání

 • spisovatel, překladatel z ruštiny a ukrajinštiny

Zaměstnání

 • 1945-48: v redakcích deníků Mladá fronta, Rolnické hlasy, Nedělní noviny Rudého práva, Národní osvobození, Lidové noviny
 • 1948-58: tajemník kulturního časopisu Nový života
 • 1958-59: šéfredaktor kulturního časopisu Nový život
 • 1960-86: literární práce ve svobodném povolání

Profesní životopis

Prózy vesměs odrážejí vlastní prožitky z let předválečných (román Vzadu sedím já, 1966) a válečných (povídkový soubor Oni přijdou, 1948, detektivka Případ Artur, 1971). V 50. letech se prosadil jako dramatik (Patnáctý březen, 1950, přepracováno pod názvem Přísaha, 1952; Boleslav I., 1953, Království boží, 1963, Šest dní na ostrově pořádku, 1978). Překládal z ruštiny a ukrajinštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Martin Ležák

Překládané jazyky

 • ruština
 • ukrajinština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001064
 • Aktualizováno: 21. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní