Milan Jungmann (* 1922)

Narozen 18. ledna 1922 v Hořanech u Mostu.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium v Mostě (maturita 1941 v Praze)
 • 1941-42: knihovnický kurz
 • 1946-50: studium slovanské literatury, estetiky a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1950 -PhDr.

Povolání

 • literární kritik a teoretik, publicista, redaktor, překladatel z ruštiny

Zaměstnání

 • 1942-43: knihovník Ministerstva lidové osvěty, poté byl nasazen na práci v ČKD Praha-Vysočany
 • 1945- : na Ministerstvu informací a osvěty
 • 1952-54: redaktor časopisu Praha-Moskva, současně redigoval české vydání časopisu Nová doba
 • 1954-55: v Národní knihovně
 • 1955-67: v redakci Literárních novin (1964-67 byl jejich šéfredaktorem)
 • 1968 - šéfredaktor Literárních listů
 • 1968-69: šefredaktor Listů

Profesní životopis

V 70. a 80. letech mu byla znemožněna publikační činnost, od 1972 do odchodu do důchodu 1982 pracoval jako čistič výloh. Od prosince 1989 byl krátce místopředsedou a do 1994 předsedou Obce českých spisovatelů (do 1994). Přispíval do časopisů, které redigoval, i do dalších periodik. V 70. a 80. letech publikoval v zahraničních časopisech např. ve Svědectví (Paříž) a v samizdatu (Lidové noviny, Obsah, Kritický sborník), podílel se na samizdatové edici Petlice.

Podílel se na vzniku literárně historických prací Nástin dějin české literatury 1 (1951), Nástin dějin české literatury od počátku obrození až do současnosti (1952) a Český Parnas. Vrcholy literatury 1970-1990 (1993). Autor monografie Karel Nový, náčrt života a díla (1960) a velkého množství literárních kritik, teoretických statí a úvah o literatuře, shrnutých ve výborech Obléhání Tróje (texty z let 1958- 68; 1969), Cesty a rozcestí (texty z let 1982-87; London 1988), Průhledy do české prózy (texty z let 1982-89; 1990), O Josefu Škvoreckém (recenze, 1993). Věnoval se v nich samizdatové, exilové i oficiální literární produkci, zejména nově vznikající próze se soudobou tematikou. Překládal z ruštiny, v 70. a 80. letech pod vypůjčenými jmény. Zaměřoval se hlavně na prózu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština

Role

 • překladatel
 • zamlčený překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001127
 • Aktualizováno: 21. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní