Milan Navrátil (* 1930)

Narozen 15. září 1930 ve slovenském Komárnu.

Životopisné údaje

Studium

 • reálné gymnázium v Berouně (1949 maturita)
 • 1949-54: FF UK, obory česká a ruská literatura

Povolání

 • rozhlasový redaktor, překladatel z maďarštiny, němčiny a ruštiny

Zaměstnání

 • 1954-94: redaktor, reportér a dramaturg v redakci literárně dramatického vysílání pro děti a mládež Československého a posléze Českého rozhlasu

Profesní životopis

Po maturitě (1949) na reálném gymnáziu v Berouně studoval v letech 1949-54 českou a ruskou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

V letech 1954-94 působil jako redaktor, reportér a dramaturg v redakci literárně dramatického vysílání pro děti a mládež Československého a posléze Českého rozhlasu. Připravoval hlavně literární pásma, reportáže kulturního charakteru, tři roky byl dramaturgem populárního Hajaji - pohádky na dobrou noc. K významnějším počinům patří velké reportážní cykly o kulturní minulosti Prahy, Čech a Moravy a rozměrný cyklus o českém jazyku.

Překládá z maďarštiny, němčiny a ruštiny. Těžištěm překladatelské činnosti jsou překlady maďarské beletrie. Kromě překladů, které vyšly v knižní podobě, připravil řadu medailonů maďarských básníků, spojených s menšími výbory (např. M. Ladányiho, S. Csóoriho, I. Simonyiho a dalších) pro revui Světová literatura. Mnoho překladů maďarské poezie zaznělo v pásmech vysílaných Československým a pak Českým rozhlasem, který jeho péčí odvysílal i řadu rozhlasových her a dramatických pohádek z repertoáru Maďarského rozhlasu. Z vlastních překladů připravil i mnoho večerů poezie na půdě Maďarského kulturního střediska v Praze. Pro antologii Vsazování démantů. Šest portrétů maďarských lyriků poválečné generace vybral a uspořádal texty, přeložil verše J. Pilinszkyho, G. Garaniho a I. Kormose a napsal medailonky o autorech. Pro děti převyprávěl maďarské pohádky (Červený dolomán, 1977; Za horou skleněnou, 1989) a pověsti (Žerty krále Matyáše. Tři tucty kratochvílných vyprávění a pět příhod návdavkem o vladařích všech Uhrů, 1973 a 1988).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • maďarština
 • němčina
 • ruština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001881
 • Aktualizováno: 3. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní