Václav Renč (* 1911, † 1973)

Narozen 28. listopadu 1911 ve Vodochodech (u Roudnice n. Labem), zemřel 30. dubna 1973 v Brně. Syn Ivan (1937-) a vnuk Filip (1965-) působí jako filmoví režiséři, dcera Zuzana Nováková-Renčová (1943-) a vnučky Ester Marie Nováková (1978-) a Luisa Nováková (1971-) jsou spisovatelky.

Životopisné údaje

Studium

 • 1930: reálka a klasické gymnázium v Praze
 • 1936: FF UK, obory filozofie a jazykověda (titul PhDr.)

Povolání

 • nakladatelský redaktor, dramaturg, básník, dramatik, spisovatel pro mládež, esejista, publicista, autor literárních studií a překladatel z němčiny, angličtiny, francouzštiny, starověké řečtiny, latiny, italštiny, polštiny, ruštiny a vlámštiny

Zaměstnání

 • 1933-36: propagační redaktor Svazu knihkupců a nakladatelů ČSR a redakční tajemník časopisu Rozhledy po literatuře a umění
 • od 1937: redaktor nakladatelství Novina v Praze (1938-41 tu redigoval literární měsíční zpravodaj Cesta za knihou)
 • 1942-45: spisovatel z povolání
 • 1945-46: dramaturg divadla v Olomouci
 • 1946-48: lektor a režisér Národního divadla v Brně
 • od 1949: příležitostná zaměstnání (z politických důvodů)
 • 1962-67: dramaturg operety Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci
 • od 1967: literát a překladatel ve svobodném povolání

Profesní životopis

Studoval v Praze na reálce a klasickém gymnáziu, 1930 maturoval; 1936 absolvoval obory filozofie a jazykověda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a získal titul PhDr.

Během studia (od 1933) pracoval ve Svazu knihkupců a nakladatelů Československa a v časopise Rozhledy. 1937 se stal redaktorem nakladatelství Novina v Praze, 1942-45 byl spisovatelem z povolání. 1945-46 byl dramaturgem divadla v Olomouci, 1946-48 lektorem a režisérem Národního divadla v Brně. Od 1949 z politických důvodů vykonával jen příležitostná zaměstnání, 1951 byl zatčen a odsouzen k 25 letům vězení, 1962 byl propuštěn (plně rehabilitován až 1990). Po propuštění působil několik sezon jako dramaturg operety Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. Od 1967, kdy se přestěhoval do Brna, se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání.

Básník křesťanské orientace (sbírky Studánky, 1935, Sedmihradská zem, 1967, Vinný lis, 1938, Setkání s Minotaurem, 1969, Popelka nazaretská, 1969, výbor z tvorby let 1941-62 Skřivaní věž, 1970), autor divadelních her pro dospělé i děti (loutkové hry) a rozhlasových či jevištních dramatizací. Podílel se na textové aktualizaci katolických mešních písní (Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, 1973).

Bohatá překladatelská činnost představuje podstatnou část Renčovy umělecké tvorby. Překládal z němčiny (J. W. Goethe, R. M. Rilke, R. Schickele), angličtiny (S. T. Coleridge, O. Wilde), francouzštiny (G. Duhamel, J. Green, M. Maeterlinck, J. Maritain), italštiny (F. Petrarca) a polštiny (A. Mickiewicz, C. Norwid). Při tlumočení poezie vynikal citem pro formální kvality originálu, při překladu dramat nezřídka sáhl i k aktualizačním úpravám, např. u dramat autorů antických (Aristofanes, Euripides, Sofokles), anglických (W. Shakespeare) či německých (J. W. Goethe, G. Hauptmann, F. Schiller).

Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

V redaktorské praxi užíval pseudonymů Jarka Štít (Studentský časopis), Jiří Čekan, Václav Morávek (povídky v Cyrilometodějském kalendáři), Elogius (epigramy v Lumíru), Pavel Nešpor (zejména v Rozhledech) a Petr Stárek.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Jarka Štít
 • pseudonym: Jiří Čekan
 • pseudonym: Václav Morávek
 • pseudonym: Elogius
 • pseudonym: Pavel Nešpor
 • pseudonym: Petr Stárek

Překládané jazyky

 • němčina
 • angličtina
 • francouzština
 • řečtina starověká (do 1453)
 • latina
 • italština
 • polština
 • ruština
 • vlámština

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008
 • Slovník české literatury po roce 1945

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002339
 • Aktualizováno: 10. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní