Jaroslav Šanda (* 1923, † 2008)

Narodil se 10. dubna 1923 v Kutné Hoře. Zemřel v roce 2008.

Životopisné údaje

Studium

 • Gymnázium v Kolíně (maturita 1942 v Praze na Smíchově)
 • Odborná škola knihovnická (dvouleté studium)
 • 1945-49: FFUK, slovanské literatury a estetika (zaměření na českou a ruskou literaturu)

Povolání

 • nakladatelský redaktor a překladatel z ruštiny a němčiny

Zaměstnání

 • knihovna Vysoké školy technické
 • od 1949: Naše vojsko
 • až do odchodu do důchodu: Československý spisovatel

Profesní životopis

Navštěvoval gymnázium v Kolíně, maturoval 1942 v Praze na Smíchově. Po dvouletém studiu na odborné škole knihovnické pak do konce války pracoval v knihovně Vysoké školy technické. V letech 1945-49 studoval slovanské literatury a estetiku (se zaměřením na českou a ruskou literaturu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Patřil k početné skupině mladých rusistů, kteří si pod patronací profesora B. Mathesia a jeho speciálního doškolovacího semináře osvojovali teoretické i praktické poznatky pro kvalifikovanou práci redaktorů, lektorů, editorů a překladatelů v nově vznikajících časopiseckých a nakladatelských redakcích. B. Mathesius ho (zadáním disertační práce) seznámil s dílem dotud u nás téměř neznámého představitele ruské prózy Andreje Bělého, jehož kmenovým překladatelem se později J. Šanda stal.

Roku 1949 nastoupil do redakce nakladatelství Naše vojsko. Záhy přešel do nakladatelství Československý spisovatel, kde setrval až do odchodu do důchodu. Po celou dobu souběžně působil jako editor, komentátor a zejména jako překladatel. Zaměřoval se na porevoluční ruskou prózu. Jeho překladatelská bibliografie zahrnuje více než 100 titulů, převážně ruské umělecké prózy 20. století (A. Tolstoj, A. Kuprin, I. Erenburg, J. Nagibin, E. Šim, F. Abramov), se zvláštním zřetelem k dílu A. Bělého a J. Trifonova. V 90. letech překládal rovněž z němčiny, obvykle jako člen překladatelského kolektivu populárně naučných publikací.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština
 • němčina

Role

 • překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002716
 • Aktualizováno: 29. 4. 2016
 • Stav zpracování: základní