Rudolf Toman (* 1918)

Narozen 26. března 1918 ve Vídni (Rakousko).

Životopisné údaje

Studium

 • 1936-1937: germanistika na Univerzitě Vídeň
 • 1937-1939: germanistika na FF UK

Povolání

 • germanista, středoškolský pedagog, editor a překladatel z němčiny

Zaměstnání

 • 1945-1950: středoškolský pedagog němčiny
 • 1951-1980: odborný asistent na FF UK

Profesní životopis

V letech 1936-1937 studoval germanistiku na univerzitě ve Vídni. Mezi lety 1937-1939 pokračoval ve studiu v Praze na Univerzitě Karlově, kde roku 1945 získal titulu PhDr. V letech 1945-1950 vyučoval němčinu na středních školách, napsal rovněž učebnici němčiny pro gymnázia. Od roku 1951 do odchodu do důchodu v roce 1980 působil jako odborný asistent v oboru dějin německé literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Autor Nástinu dějin německé literatury (1955), monografií (Willi Bredel, 1954), řady doslovů a předmluv, věnoval se rovněž ediční práci. Překládal hlavně německou a rakouskou prózu 19. a 20. století, největší pozornost věnoval dílu K. Manna a E. Weisse. V 90. letech se ve spolupráci s Jitkou Tomanovou (1938-) zaměřil především na literaturu faktu s historickou tematikou.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • autor
 • překladatel
 • autor paratextu
 • editor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002925
 • Aktualizováno: 7. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní