Anna Valentová (* 1941)

Narozena 16. dubna 1941 v Lipníku nad Bečvou.

Životopisné údaje

Studium

 • 1958: maturita na jedenáctileté střední škole v Ostravě
 • 1958-64: obor čeština - maďarština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Povolání

 • pedagožka, redaktorka, překladatelka

Zaměstnání

 • nakladatelská redaktorka v Praze
 • překladatelka z maďarštiny a z angličtiny
 • propagační oddělení Maďarského kulturního a informačního střediska v Praze
 • Ústav jazyků a literatur Československé akademie věd (podíl na redakci první verze maďarsko-českého slovníku)
 • 1968-1973: lektorka češtiny na katedře slavistiky Filozofické fakultě Univerzity Lóránda Eötvöse v Budapešti
 • 1973-1981: redaktorka Státního pedagogického nakladatelství v redakci cizích jazyků a slovníků
 • redaktorka v nakladatelstvích Ivo Železný, Naše vojsko a Mladá fronta
 • výuka maďarské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Profesní životopis

Pracovala převážně jako nakladatelská redaktorka v Praze. Překládá z maďarštiny, okrajově z angličtiny, zaměřuje se na prózu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • maďarština
 • angličtina

Role

 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Jan Jiřík: Komiksový Örkény (Divadelní noviny, Roč. 10, č. 18, 20011030)
 • PNP-LA
 • Wikipedie, otevřená encyklopedie – biografická poznámka
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003038
 • Aktualizováno: 20. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní