Václav Daněk (* 1929)

Narozen 9. července 1929 v Praze. Manželka Ludmila Dušková (1932-) je překladatelka.

Životopisné údaje

Studium

 • 1940-45: reálné gymnázium v Táboře (1948 maturita v Chomutově)
 • 1948-50: studium zpěvu u sólisty Národního divadla Zdeňka Otavy
 • 1950-54: AMU v Praze, obor divadelní dramaturgie (nedostavil se k obhajobě diplomové práce)

Povolání

 • básník, rozhlasový redaktor, uspořadatel repertoárových sborníků, kulturní organizátor, překladatel z ruštiny, ukrajinštiny, za jazykové spolupráce z dalších jazyků

Zaměstnání

 • 1948-49: skladový účetní v chomutovské továrně Tonak
 • 1948-50: herec v pražském divadle Na Fidlovačce
 • 1954-94: redaktor Československého, resp. Českého rozhlasu v Praze
 • 1990-94: vedoucí Audiostudia Českého rozhlasu v Praze

Profesní životopis

Navštěvoval reálné gymnázium v Táboře (1940-45), maturoval 1948 v Chomutově. 1948-50 byl hercem v pražském divadle Na Fidlovačce a současně se věnoval studiu zpěvu. 1950-54 studoval na Akademii múzických umění v Praze divadelní dramaturgii.

Po čtyři desetiletí - od 1954 do odchodu do důchodu 1994 - byl redaktorem Československého, od 1990 vedoucím Audiostudia Českého rozhlasu v Praze.

Verše a překlady začal publikovat 1945 v novinách a časopisech, s původní básnickou tvorbou vystoupil knižně na sklonku 70. let (sbírky Jak jsme lili zvon, 1978, Svět jsou dva, 1982, Dům sonetů, 1983, Gazely a kola, 1990, Čarovary, 2000, výbor Sestup z hory, 1999).

Překlady tvoří těžisko Daňkovy literární práce. Překládá zejména poezii z ruštiny a ukrajinštiny, ve spolupráci s jazykovými odborníky také z bulharštiny, maďarštiny, perštiny, mongolštiny, urdštiny. Na výborech a antologiích se zpravidla podílí také jako editor.

Daňkův překlad básní France Prešerena Můj sen šel po hladině (1978, spoluprácel s Josefem Hiršalem a Luďkem Kubištou) vyšel pod jménem Viktora Kudělky.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Vaclav Danek
 • krycí jméno: Vitkor Kudělka

Překládané jazyky

 • ruština
 • maďarština
 • ukrajinština
 • bulharština
 • mongolština
 • perština
 • tatarština
 • urdština

Role

 • překladatel
 • autor
 • editor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008
 • Jeho: Kak otlivachme kambanata – odkaz viz
 • Slovník české literatury po roce 1945

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000388
 • Aktualizováno: 20. 7. 2010
 • Stav zpracování: základní