František Halas (* 1901, † 1949)

Narozen 3. října 1901 v Brně. Zemřel 27. října 1949 v Praze. Syn František Xaver Halas (*1937) je historik a překladatel, syn Jan Halas (*1945) je rozhlasový pracovník.

Životopisné údaje

Studium

 • 1916-19: vyučil se knihkupcem

Povolání

 • básník, esejista, překladatel z polštiny, za jazykové spolupráce z dalších jazyků

Zaměstnání

 • 1919-21: příručí v Kočího knihkupectví v Brně
 • 1922-23: úředník brněnské Úrazové pojišťovny
 • 1926- : redaktor nakladatelství Orbis v Praze
 • 1936-42: měl na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury mladé básníky
 • 1945-49: přednosta publikačního odboru ministerstva informací a předseda Syndikátu českých spisovatelů

Profesní životopis

Kromě vlastní tvorby se podílel také na soudobém literárním dění (redigoval řadu časopisů, almanachů, sborníků, edic), zabýval se i teoretickými úvahami o literatuře, výtvarném umění, poslání lyriky i filmu.

Autor básnických sbírek, veršů pro děti a básně v próze.

Překladatelství se věnoval hlavně ve válečném období, kdy přetlumočil z polštiny poezii A. Mickiewicze a J. Slowackého. Halasovo úsilí o vytvoření ekvivalentu v českém verši nalezlo vysoké ocenění, byl proto jako již vážený básník zainteresován i na překladech dalších cizojazyčných autorů, např. na přetlumočení mimořádně obtížné lyriky maďarského modernisty E. Adyho (ve spolupráci s A. Strakou a M. M. Dedinským) a jihoslovanské hrdinné lidové epiky.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • bulharština
 • maďarština
 • polština
 • ruština
 • srbochorvatština

Role

 • překladatel
 • autor
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000702
 • Aktualizováno: 15. 11. 2010
 • Stav zpracování: základní