Miroslav Jindra (* 1929)

Narozen 5. srpna 1929 v Praze. Miroslav Jindra pro překlady z angličtiny propůjčil své jméno manželům Jiřině a Karlu Kynclovým.

Životopisné údaje

Studium

 • reálné gymnázium v Praze (maturita 1948)
 • 1948-52: obor čeština a angličtina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1953: PhDr.
 • 1952-64: pedagog na několika vysokoškolských katedrách jazyků (odborný asistent anglického jazyka)

Povolání

 • odborný asistent angličtiny, překladatel z angličtiny

Zaměstnání

 • 1964-76: odborný pracovník-specialista (lingvistika - anglická gramatika) v Československé akademii věd
 • 1976-současnost: (od 2000 externě) odborný asistent na nynějším Ústavu anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 1996-současnost: přednáší na katedře anglistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (teorie a praxe literárního překladu, dějiny starší anglické literatury)

Profesní životopis

V prvním údobí svého anglistického působení se orientoval lingvisticky (z této oblasti čerpal i téma své doktorské disertace Slovesný vid v angličtině); je spoluautorem několika učebnic angličtiny. Od druhé poloviny 70. let se věnuje především anglicky psané literatuře a problematice literárního překladu. Roku 1990 založil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy regionální program kanadských studií; je spoluautorem Dějin Kanady (s Lenkou Rovnou, Praha 2000). Od roku 1954 je činný jako překladatel, vydal více než 50 knižních překladů britských a amerických literárních děl (převážně románů), překládá i moderní poezii, je autorem několika desítek doslovů a předmluv k překladům anglicky psané literatury. Řadu let byl členem výboru Obce překladatelů a předsedou poroty Překladatelské soutěže Jiřího Levého. Je členem Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Kruhu moderních filologů, Jazykovědného sdružení a České a Slovenské asociace amerikanistů.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina

Role

 • překladatel
 • krycí překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001095
 • Aktualizováno: 21. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní